Historisk arkiv

Fremtidig campus i Trondheim

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet har i dag mottatt den eksterne kvalitetssikringen av utredningene om campusløsning i Trondheim. Rapporten er utarbeidet av Metier og Møreforsking Molde, som anbefaler en samlet campusløsning.

- Beslutningen om fremtidig campus vil påvirke NTNU og Trondheim i mange tiår fremover. Jeg vil nå gå grundig gjennom kostnadsanslagene og anbefalingene i rapporten fra Metier og Møreforsking Molde, med mål om at regjeringen kan fatte en beslutning i løpet av høsten, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. 

To hovedalternativer for campusutvikling av Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim er utredet: Delt løsning som i dag, med campus på Gløshaugen og Dragvoll, og en samlet løsning i området rundt Gløshaugen. I likhet med utredningene anbefaler kvalitetssikringsrapporten fra Metier og Møreforsking Molde at en samlet campusløsning er mest samfunnsøkonomisk lønnsomt. I rapporten legges det blant annet vekt på at samling av campus er hensiktsmessig sett i lys av fusjonen mellom NTNU, Høgskolen i Sør-Trøndelag, Høgskolen i Ålesund og Høgskolen i Gjøvik. 

Rapporten fra Metier og Møreforsking Molde

Vedlegg nøkkeltallsanalyse

Vedlegg notat