Historisk arkiv

Nyheter

Godkjenning av utenlandsk fagopplæring

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Regjeringen foreslår å legge bedre til rette for at utenlandske fagarbeidere skal kunne få godkjent sin kompetanse dersom den tilsvarer norsk fag- eller svennebrev. Det er satt av 17 millioner kroner til en ny godkjenningsordning i 2016.

Ordning vil være viktig for utenlandske fagarbeidere i Norge som nå må se seg rundt etter nye jobber og for integreringen av asylsøkere på arbeidsmarkedet. Foto: Colourbox

– Mange av de som blir arbeidsledige er fagarbeidere med utdanning fra utlandet, for eksempel tømrere, murere eller rørleggere. Nå blir det lettere for innvandrere med fagopplæring fra hjemlandet å få jobber de er kvalifiserte for,sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. 

Ny godkjenningsordning

Det finnes i dag ingen ordning for godkjenning av utenlandsk fagopplæring. Mange med fagopplæring fra utlandet har derfor problemer med å få jobber som samsvarer med den kompetansen de har. Dermed risikerer de å bli stående uten arbeid, eller å måtte ta arbeid som ufaglærte. Dette fører også til at arbeidslivet ikke får utnyttet kvalifisert fagkompetanse. 

Regjeringen innfører en ordning der NOKUT kan godkjenne utenlandsk fagopplæring som likestilt med tilsvarende norsk fag- eller svennebrev. Forslaget gjelder også nordmenn som har tatt fagopplæring i utlandet. 

Ønsket av arbeidslivsorganisasjonene

– Fellesforbundet og Norsk Industri etterspurte en slik godkjenningsordning i forbindelse med lønnsoppgjøret i fjor. De ser at en slik ordning vil kunne være viktig blant annet for utenlandske fagarbeidere i Norge som nå må se seg rundt etter nye jobber. Ordningen vil også være viktig for integreringen av asylsøkere på arbeidsmarkedet, sier Røe Isaksen. 

Forslaget ble sendt på høring 13. oktober. Det er ventet at godkjennings-ordningen kan komme på plass i løpet av 2016. 

Høringsfristen er 14. desember 2015