Høring om endringer i opplæringsloven - Praksisbrevordningen og godkjenning av utenlandsk fagopplæring

Kunnskapsdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i opplæringsloven for å innføre praksisbrevordningen, en toårig praktisk opplæring, som et supplement til ordinær yrkesfaglig videregående opplæring. Departementet foreslår at praksisbrevordningen skal være et tilbud i alle fylker. Videre foreslår departementet endringer i opplæringsloven for å etablere en godkjenningsordning for utenlandsk fagopplæring.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 14.12.2015