Historisk arkiv

Vil gi barn en god start i livet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Gratis kjernetid til 4- og 5- åringer i familier med lav inntekt

Regjeringen har bestemt at alle 4- og 5-åringer i familier med lav inntekt skal få 20 gratistimer i uken i barnehagen.

- Gode barnehager bidrar til at barn får en god start i livet, og vi ønsker at alle skal ha tilgang til trygge barnehageplasser av høy kvalitet. Vi vet at for noen foreldre er prisen en grunn til at de velger å ikke ha barna sine i barnehagen. Med gratis kjernetid for alle 4- og 5-åringer vil flere av dem som trenger barnehagen mest få mulighet til å benytte seg av tilbudet, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. 

Fra 1. august har alle familier med barn på fire eller fem år eller barn med utsatt skolestart og som tjener mindre enn 405 000 kroner, rett til 20 timer i uken med gratis barnehage.  

bilde av barn
- Gode barnehager bidrar til at barn får en god start i livet, og vi ønsker at alle skal ha tilgang til trygge barnehageplasser av høy kvalitet, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. Foto: Sveinung Ystad

Moderasjonsordning


Fra 1. mai innførte regjeringen også en ordning som gjør barnehagen billigere for alle familier med lav inntekt. Jo mindre en familie tjener, jo mindre betaler de for å ha barn i barnehagen.  Moderasjonsordingen skal sikre at ingen familier betaler mer enn seks prosent av inntekten sin for en barnehageplass.

-Begge disse ordningene er viktige bidrag til at enda flere får muligheten til å benytte seg av et godt barnehagetilbud. Det er gode nyheter for barna, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Du kan lese mer om moderasjonsordningen  her.