Forsiden

Historisk arkiv

Norsk professor skal lede internasjonal havkommisjon

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Norske Peter M. Haugan er valgt til å lede UNESCOs havkommisjon, IOC (the Intergovernmental Oceanographic Commission).

Haugan er professor ved Geofysisk institutt ved Universitetet i Bergen og medlem av Den norske UNESCO-kommisjonen.

-        Hav er et særdeles viktig tema for Norge, og jeg vil gjerne gratulere Haugan med et topptungt verv. IOC bidrar til å redde menneskeliv gjennom å forbedre varslingssystemer for, og kunnskap om tsunamier og andre havrelaterte katastrofer, sier fiskeriminister og fungerende kunnskapsminister, Elisabeth Aspaker.

 IOC er FNs koordineringsenhet for havobservasjoner, havforskning, utveksling av havdata og havtjenester. En av kjerneoppgavene til IOC er å legge til rette for at beslutninger om utnytting av havet for matproduksjon, fremme av menneskelig helse og for marin transport skjer på grunnlag av vitenskapelig kunnskap.

For Norges del innebærer valget av Haugan en mulighet for økt synlighet av globale programmer for havforskning og for forskningsbasisen for havforvaltning i Norge. Norske havforskere, institusjoner og bedrifter kan stimuleres til å delta mer aktivt i slike programmer også utenfor norske farvann og dermed få økt synlighet og bruk av norsk kompetanse.

Dette gjør IOC:
-        IOC hjelper medlemslandene til å forstå og forvalte hav- og kystområder.
-        IOC koordinerer tsunami-varslingssystemer i Stillehavet, Det indiske hav, det nord-østlige Atlanterhavet, Middelhavet og i Karibien.
-        IOC koordinerer overvåking av havene gjennom the Global Ocean Observing System (GOOS). GOOS er havkomponenten i IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change).
-        Gjennom sin observasjon av havene bidrar IOC til å øke kunnskapsbasen om klimaendringene.
-        IOC er sammen med Verdens meteorologiske organisasjon arrangør av verdens klimaendringskonferanse hvor formålet er å gjøre tilgjengelig, og systematisere, eksisterende kunnskap om klimaforskning for et bredt publikum.

IOC er en del av UNESCO-paraplyen, men er et selvstyrt organ hvor land kan være medlemmer uten å ha UNESCO-medlemsskap.

Les mer om IOC her: http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/ioc-oceans/

UNESCOs generaldirektør Irina Bokova sammen med den nyvalgte lederen Peter M. Haugan og resten av IOC-ledelsen.
Fra venstre: Alexander Postnov (Russland), Stephen Peter Hall (Storbritannia), Peter M. Haugan, Irina Bokova, Vladimir Ryabinin (IOC Executive Secretary), Somkiat Khokiattiwong (Thailand), Ariel Hernan Troisi (Argentina).
Foto: UNESCO / P. Chiang-Joo