Forsiden

Historisk arkiv

Norske elever gjør det dårligere i matematikk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Én av fire norske 10.klassinger gikk før sommerferien ut av ungdomsskolen med karakteren 1 eller 2 i matematikk. – Dette viser at vi har et alvorlig realfagsproblem, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Utdanningsdirektoratet offentliggjør i dag standpunktkarakterer og eksamenskarakterer i grunnskolen på www.skoleporten.no. Andelen elever som går ut av ungdomsskolen med karakteren 1 eller 2 i standpunkt i matematikk har økt fra 22,7 prosent i fjor til 25 prosent i år.

– Dette viser at vi må ha enda mer trykk på god matematikkopplæring i skolen, slik at elevene lærer mer. Alle kommuner må nå ta i et tak for å løfte sine barn og unge i realfag, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

19. august la regjeringen frem en ny realfagsstrategi for perioden 2015-2019. Målet er å få færre elever på de laveste nivåene og flere elever som presterer på høyt nivå i matematikk, naturfag og teknologi.

– Strategien har fått navnet "Tett på realfag" fordi den legger vekt på lokale tiltak på den enkelte skole og i den enkelte barnehage, sier kunnskapsministeren.

Også eksamenskarakterene i matematikk er dårligere enn før. I løpet av de fem siste årene har andelen elever som får karakteren 1 og 2 på skriftlig eksamen i matematikk økt med nesten 10 prosentpoeng.

42 prosent av 10. klassingene som kom opp i skriftlig eksamen i matematikk i år fikk karakteren 1 eller 2. Skoleåret 2010-11 var andelen elever som fikk de to laveste karakterene 33 prosent.

– Vi kan ikke sitte stille og se på at én av fire elever går ut av ungdomsskolen uten å kunne regne skikkelig. Disse elevene vil kunne få problemer med å fullføre videregående skole og å skaffe seg en jobb, understreker Røe Isaksen.

Tidligere i år fikk 34 kommuner status som "realfagskommuner". Disse kommunene skal alle utarbeide sin egen, lokale realfagsstrategi og blir viktige eksempler på hvordan man i praksis kan løse realfagsproblemet i norsk skole.

Les mer på Utdanningsdirektoratets nettsider.