Historisk arkiv

Hva vil vi med humaniora?

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen inviterer til konferanse for å få innspill til den kommende stortingsmeldingen om humanistisk forskning og utdanning.

Nett-tv Innspillskonferanse på Filmens Hus

Se sendingen her

Se sendingen her

Hvordan sikrer vi høy kvalitet i humanistisk forskning og utdanning? Hvordan videreutvikler vi humaniora for å forstå og møte pågående samfunnsendringer best mulig? Og er humanioras bidrag i lærerutdanning og skole godt nok satt i system?

Dette er noen av spørsmålene som skal utforskes i Norges første stortingsmelding om humanistisk forskning og utdanning. Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen inviterer nå til konferanse der du kan komme med innspill til meldingen.

Tid: Fredag 15. januar 2016, kl. 0930 – 1200.

Sted: Filmens hus, Dronningens gate 16, Oslo.

Påmelding på e-post innen onsdag 13. januar 2016 humaniorameldingen@kd.dep.no.

Se programmet for konferansen her (pdf).