Historisk arkiv

Skjerpet skikkethetsforskrift

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Fra 1. juli skjerpes skikkethetsforskriften for norske utdanninger. Studenter som ikke egner seg kan utestenges fra studiet i inntil fem år, og vernet om pasienter, elever og brukere understrekes.

Skikkethetsvurdering skal sikre at studentene har de personlige og faglige egenskapene som er nødvendige for å kunne utøve yrket, og den benyttes i lærer- og helse- og sosialfagsutdanninger.

-Dette er yrker som møter oss i sårbare situasjoner, og vi er avhengige av tillit til fagpersonene. Forskriften gir oss ekstra vern, og den hindrer også at personer som ikke egner seg, kaster bort verdifull tid på feil studier, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. 

En ny formålsparagraf gjør det tydeligere at skikkethetsforskriften må tolkes ut fra hensynet til pasientene, barnehagebarna, elevene og andre brukeres rett til forsvarlig behandling. Ikke-skikkede studenter kan utestenges fra utdanningen, selv om de består alle eksamener. Den maksimale utestengingsperioden økes nå fra tre til fem år. 

I statsråd 17. juni ble det bestemt at flere nye utdanninger skal omfattes av skikkethetsvurdering.

De nye utdanningene som får skikkethetsvurdering er treårig lærerutdanning for tospråklige lærere, profesjonsutdanningen i teologi, tolkeutdanningene i tegnspråk, utdanninger i spesial­pedagogikk, paramedic-, trafikklærer- og logopedutdanning. 

Forskriften er endret slik at det både kan oppnevnes flere institusjonsansvarlige og stedfortreder for disse. I tillegg er det foretatt enkelte mindre endringer i forskriften. Endringsforskriften og oppdatert forskriftstekst blir lagt ut på Lovdata, og virker fra 1. juli.

Lenke til lovdata

Utdanningene som omfattes av skikkethetsvurdering er: 

 • paramedic
 • logoped
 • trafikklærer
 • spesialpedagogikk
 • treårig lærerutdanning for tospråklige lærere
 • profesjonsutdanning i teologi
 • tolkeutdanningene i tegnspråk

Fra før har disse utdanningene skikketshetvurdering:

 • Førskolelærer
 • Almennlærer
 • Faglærer
 • Yrkesfaglærer
 • Praktisk-pedagogisk utdanning
 • Audiograf (audiolog)
 • Barnevernspedagog
 • Bioingeniør
 • Ergoterapeut
 • Farmasøyt (inkludert reseptar)
 • Fysioterapeut
 • Jordmor
 • Klinisk ernæringsfysiolog
 • Lege
 • Optiker
 • Ortopediingeniør
 • Psykolog
 • Radiograf
 • Sosionom
 • Sykepleier
 • Tannlege
 • Tannpleier
 • Tanntekniker
 • Vernepleier
 • Grunnskolelærerutdanningene
 • Barnehagelærerutdanningene