Historisk arkiv

Studenter må stille med egen bærbar datamaskin

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Fra nå av kan universiteter og høyskoler kreve at studentene stiller med egen bærbar datamaskin.

– I dag er en bærbar datamaskin eller et nettbrett en naturlig og nødvendig del av studentenes studiehverdag. Vi ønsker å legge til rette for utvidet bruk av digitale læringsformer og digitale eksamener, sier statssekretær Bjørn Haugstad i Kunnskapsdepartementet.   

Universitetene og høyskolene kan kreve at studenten bruker egen maskin på eksamen. Institusjonen kan kun kreve at studenten har en standard datamaskin med et nyere operativsystem, eller nettbrett med tilsvarende løsning, og godkjent nettleser.

– Vi må legge til grunn en dynamisk tolkning av hva som er «standard datamaskin», da endring og utvikling på dette området skjer raskt, sier Haugstad.

Utdanningsinstitusjonen kan også kreve at studentene har programvare for tekstbehandling, regneark og internettleser. Alt dette er programvare som finnes tilgjengelige i gratis versjoner.