Historisk arkiv

Vil styrke samarbeidet med Brasil

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen har signert nye avtaler med den brasilianske utdanningsministeren og forskningsministeren som skal legge grunnlaget for et tettere samarbeid.

– Brasil er et prioritert land for Norge når det gjelder høyere utdannings- og forskningssamarbeid. Vi ønsker å styrke dette samarbeidet både på institusjons- og myndighetsnivå, og avtalene er viktige for å sikre det, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Stor interesse

Kunnskapsministeren leder denne uken en delegasjon til Brasil med representanter fra en rekke universitet og høyskoler, Forskningsrådet, NOKUT,  SIU og Norsk studentorganisasjon. Reisen til Brasil er en del av oppfølgingen av regjeringens Panorama-strategi. Den skal fremme samarbeid om høyere utdanning og forskning med seks prioriterte land utenfor EU og Nord-Amerika. 

 – Interessen fra utdannings- og forskningsinstitusjoner for å samarbeide med Brasil er stor, og det viser seg også i antall institusjoner som er med på besøket. Målet er at de enkelte høyskolene og universitetene skal knytte kontakter som kan føre til mer konkret forsknings- og utdanningssamarbeid i fremtiden, sier Røe Isaksen,

Vekt på miljø og klima

Det er tre hovedområder som arrangørene, Forskningsrådet og SIU, har valgt ut for det faglige programmet i Brasil etter innspill fra institusjonene. Det er fornybar energi, klima og miljø og råvareproduksjon.

– Dette er området hvor både Brasil og Norge har sterke fagmiljøer innen forskning og høyere utdanning, og hvor vi har bedrifter i verdens klasse. Det er et godt utgangspunkt for det felles samarbeid som må gjøres for å at vi skal få flere felles forskningsprosjekt, mer utveksling av studenter og sikre bedre tilgangen til verdens kunnskapsproduksjon, sier Torbjørn Røe Isaksen.