Historisk arkiv

Benjaminprisen til Løkenåsen skole

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen delte i dag ut Benjaminprisen til Løkenåsen skole for deres arbeid mot rasisme og diskriminering.

Løkenåsen er en ungdomsskole i Lørenskog kommune som har arbeidet mot rasisme og diskriminering i lang tid.

– Det finnes hundrevis av skoler som har gode intensjoner når det gjelder inkludering. Men som dere sikkert vet, er det aller vanskeligste å omsette gode intensjoner i handling. Og det er det dere har klart her, sa kunnskapsministeren da han delte ut prisen.

I sin begrunnelse skriver juryen blant annet: "Løkenåsens antirasistiske arbeid baserer seg på en helhetlig tenkning som sikter på å involvere alle skolens aktører fra elevene og lærere til skoleledelse og foreldre. Relasjonsbygging elever imellom, elever og lærere, mellom de ansatte og mellom skole og hjem står sentralt for å skape et miljø på skolen hvor alle kan føle seg inkludert og trygg til å ta en aktiv rolle."

Benjaminprisen deles ut hvert år til en skole som arbeider godt mot rasisme og diskriminering. Prisen er oppkalt etter Benjamin Hermansen, som 15 år gammel ble offer for et rasistisk motivert drap på Holmlia den 26. januar 2001.

Prisen er på 100 000 kroner, et diplom og en miniatyr av minnesmerket over Benjamin Hermansen som står på Holmlia i Oslo. 

Juryen for Benjaminprisen består av Marit Hermansen (lærer og mor til Benjamin Hermansen) og representanter fra Likestillings- og diskrimineringsombudet, Antirasistisk Senter, Utdanningsforbundet, Foreldreutvalget for grunnskolen, Elevorganisasjonen og Sametinget.