Historisk arkiv

Ingen endring for sang og musikk i skolen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

– Det skal synges like i mye skolen i fremtiden som i dag, sier kunnskapsminister Henrik Asheim. Den siste tiden har det vært en del saker i media der det hevdes at sangen er tatt ut av skolen. Det stemmer ikke.

– La det ikke være noen tvil: Det har selvsagt aldri vært aktuelt å fjerne sang og musikk fra undervisningen, sier kunnskapsminister Henrik Asheim.

Bakgrunnen for påstandene er den overordnede delen av læreplanen for skolen som ble fastsatt i høst. Den omtaler verdien av skaperglede, engasjement og utforskertrang i eget kapittel, og fastslår at elevene skal møte et variert spekter av kulturuttrykk i opplæringen. 

Overordnet del gir ikke detaljert beskrivelse av hva skolehverdagen skal fylles med. Men akkurat som før, skal det fremover være like mange timer i musikkfaget og lærerne står fritt til å bruke sang og musikk som metode i andre fag.

– Skolen skal gi elevene historisk og kulturell innsikt. Sang og musikk i opplæringen gir elevene mulighet til å skape og utforske, gode opplevelser og bidrar til deres identitetsutvikling, sier kunnskapsministeren.

Les mer i overordnet del.