Historisk arkiv

Tilskudd til ideelle og kommersielle barnehager

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Kommuner kan ikke prioritere tilskudd til ideelle barnehager fremfor kommersielle barnehager utelukkende basert på om de tar ut utbytte.

I dag sender Kunnskapsdepartementet ut et brev til alle landets fylkesmenn for å klargjøre regelverket om tildeling av tilskudd.  

– Flere kommuner har innført nye retningslinjer for tildeling av tilskudd til private barnehager. Det har oppstått spørsmål om hva som er lov, derfor har departementet gjort en overordnet vurdering, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.  

 Dette konkluderer departementet: 

  • Kommunene har mulighet til å prioritere kommunal utbygging fremfor å gi tilskudd til private, så fremt kommunen kan oppfylle retten til barnehageplass
  • Kommunen kan ikke ved tildeling av tilskudd prioritere private barnehager utelukkende basert på om barnehagen tar ut rimelig utbytte eller ikke. Barnehageloven åpner for at barnehager skal kunne ha adgang til et rimelig årsresultat, for eksempel gjennom utbytte for barnehager som er aksjeselskap.  Dermed kan ikke ideelle barnehager prioriteres fremfor "kommersielle" barnehager som tar ut rimelig utbytte.

Les lovuttalelsen her