Historisk arkiv

Automatisk godkjenning av utdanninger fra Norden

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Fra nå blir de fleste nordiske høyere utdanninger fra bachelorgrad til doktorgrad automatisk godkjent i Norge. Dette skal gjøre det enklere å jobbe eller studere i Norge.

– Det har lenge vært et tett samarbeid mellom de nordiske landene om gjensidig godkjenning av videregående opplæring og opptak til høyere utdanning. Nå oppfyller vi et vedtatt mål for de nordiske utdanningsministrene, sier forsknings- og høyere utdanningsminister, Iselin Nybø.

Det er NOKUT som nå lanserer automatisk godkjenning for personer med høyere utdanninger fra Norden. Tjenesten kan lastes fra NOKUTs nettsider og tas i bruk direkte. Godkjenningsdokumentet viser hvilken grad den utenlandske utdanningen tilsvarer i det norske utdanningssystemet. Utdanningene som er omfattet spenner fra bachelorgrader til doktorgrader.

I 2016 signerte utdanningsministrene i de nordiske landene den reviderte Reykjavikdeklarasjonen, som setter som mål å innføre automatisk godkjenning av sammenlignbare utdanningskvalifikasjoner i Norden.

– For læresteder og arbeidsgivere vil NOKUTs automatiske godkjenning lære et ekstra verktøy som forenkler vurderingen av utdanning fra utlandet, sier NOKUTs direktør Terje Mørland.Den automatiske godkjenningen er en standardisert uttalelse som bekrefter at en utenlandsk grad er likestilt med en norsk grad. Det er et valgfritt alternativ til å søke om godkjenning av utenlandsk høyere utdanning på ordinært vis.

Europeisk godkjenning neste

Europeiske land har lenge jobbet for å harmonisere utdanningssystemene sine, slik at det skal bli lettere å kunne ta med seg utdanningen sin over landegrensene. I 2015 vedtok utdanningsministrene fra alle de 48 landene som deltar i Bolognasamarbeidet sammen med EU-kommisjonen et felles mål om automatisk godkjenning av sammenlignbare kvalifikasjoner i det europeiske høyere utdanningsområdet innen 2020.

Les mer om NOKUTs automatiske godkjenning av sammenlignbare kvalifikasjoner fra Norden