Historisk arkiv

Får mer tid til å innføre nytt opptak på medisin

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Universitetet i Oslo (UiO) trenger mer tid før de kan innføre en test for å fylle 20 prosent av studieplassene på medisin. – Jeg er positiv til å prøve ut alternative opptaksformer. Vi må få de riktige studentene inn på medisinstudiet, og da holder det ikke å bare se på karakterene. Når UiO derfor trenger mer tid for å vurdere og innføre testen, får de det, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø.

Ordningen innebærer at en femtedel av studieplassene på medisin fordeles på bakgrunn av testen uniTest. Den måler motivasjon, evne til

kritisk og kvantitativ tenking, etikk og språklig, kulturell og mellommenneskelig forståelse.

Søkerne som konkurrerer om disse plassene må ha et karaktersnitt på minimum 5,0 fra videregående opplæring. De må i tillegg oppfylle de spesielle opptakskravene til medisin.

– Vi var innstilt på å åpne opp for at UiO kunne ta opp studenter basert på test, og ikke bare karakterer. Både gjennomføringen av studiet og utøvelsen av medisinprofesjonen krever studenter som er personlig egnet og motiverte. Det er faktorer som ikke alene lar seg måle ut fra karakternivå, men som kan måles ved hjelp av slike tester, sier Nybø.

Utsetter oppstarten
UiO ønsket opprinnelig å starte med det nye opptaket våren 2019. Etter at forslaget ble sendt på høring har universitetet imidlertid gitt beskjed om at de ikke er klare for å ta i bruk testen før opptaket til studieåret 2020-21.

I høringsrunden i høst var det også flere instanser om etterlyste mer informasjon om testens form og innhold. Det kom også spørsmål om hvordan testen kan sikre et mangfold i rekrutteringen.

– Nå får UiO bedre tid til å  forberede oppstart og gjennomføring av testen. De får også tid til å besvare spørsmålene som kom inn i høringsrunden. Jeg ser frem til å lese den informasjonen som UiO sender inn til våren, sier Nybø.