Historisk arkiv

Informasjon om lærernormen i grunnskolen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Fra høsten har Stortinget bestemt at det skal innføres en lærernorm for barne- og ungdomsskolen. På Utdanningsdirektoratet (Udir) sine nettsider kan du se hvordan din skole ligger an i forholdet til kravene som vil gjelde fra høsten 2018.

Målet til den nye lærernormen er at det fra høsten 2018 skal være 1 lærer per 16 elever i 1-4. klasse og 1 lærer per 21 elever i 5-10. klasse, og fra høsten 2019 er målet at det skal være 1 lærer per 15 elever i 1-4. klasse og 1 lærer per 20 elever i 5-10. klasse. 

På noen skoler er det i dag for få lærere i forhold til normen, mens andre skoler har flere lærere enn det normen legger opp til. Tallene gir ikke en fasit på hvor mange lærerstillinger som en skole vil trenge for å oppfylle lærernormen ved skolestart 2018-19. Det er blant annet fordi tallene som brukes er fra dette skoleåret og antallet elever som går på skolene varierer fra år til år.

Udir sin kalkulator gir mulighet for å sjekke lærertettheten dette skoleåret sammenlignet med det som blir lærernormen fra høsten. Resultatene vises for 1.-4., 5.-7., og 8.-10. trinn.

I følge Stortingets vedtak skal det foretas en kvalitetssikring av kostnader knyttet til oppdaterte tall fra grunnskolens informasjonssystem på skolenivå, slik at ingen kommuner skal tape på innføringen av normen. Hvor mye kompensasjon kommunene vil få for innføringen av lærernormen vil bli klart når regjeringen legger frem sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett 15.mai.

Lenke til Udir sin kalkulator