Historisk arkiv

Ønsker fortsatt godt samarbeid

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Uavhengig av om Storbritannia forlater EU med eller uten en avtale så ønsker både Norge og Storbritannia å fortsette det nære samarbeidet innen forskning og høyere utdanning. Det er klart etter at forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø møtte sin britiske kollega Chris Skidmore tirsdag.

-Det er nå bare 23 dager igjen til Storbritannia etter planen skal forlate EU. Om det blir med eller uten en avtale vet ingen, men både den norske og den britiske regjeringen har som utgangspunkt at vi uavhengig av resultatet ønsker å fortsette det gode samarbeidet innen forskning og høyere utdanning, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø.

Møtet kom i stand etter initiativ fra norsk side og målet var å skaffe så god informasjon som mulig om hvordan den britiske regjeringen ser på veien videre for samarbeidet innen forskning og utdanning mellom Norge og Storbritannia.

Bilde av Nybø og Skidmore

Viktig samarbeidsland
Storbritannia er et av Norges viktigste samarbeidsland innen høyere utdanning og forskning. Det ønsker regjeringen fortsatt at det skal være. Det er om lag 4500 norske helgradsstudenter i Storbritannia. I tillegg er det nærmere 500 studenter på utveksling gjennom EU-programmet Erasmus +. Det er for denne gruppen usikkerheten er størst. Hvilke vilkår som vil gjelde for studenter som ønsker å reise på utveksling til Storbritannia gjennom Erasmus+ til høsten, etter en eventuell brexit uten avtale, er fremdeles uklart.

-Derfor har vårt råd vært at studenter som søker Erasmus-utveksling, bør velge andre land til høsten. De som allerede er på Erasmus-utveksling til Storbritannia trenger imidlertid ikke å bekymre seg. Ved en mulig "no deal" brexit har EU sagt at de vil iverksette tiltak som gjør at de kan gjennomføre hele utvekslingsoppholdet uten problemer, sier Nybø.

Helgradsstudenter lite påvirket
De som allerede er helgradsstudenter i Storbritannia, vil etter all sannsynlighet kunne fullføre sine studier etter reglene som gjelder i dag. Den siste informasjonen britene har publisert om å få opphold i Storbritannia, tyder på at situasjonen for fremtidige helgradsstudenter vil bli noe mer komplisert og byråkratisk, men uten at det vil skape store problemer for norske studenter.

-Vi ønsker at flere studenter skal ta deler av utdanningen sin i utlandet, men det er viktig å informere studentene om usikkerheten som er. Samtidig er det positivt at min britiske kollega Skidmore var så tydelig på at de, uavhengig av hva som blir bestemt angående brexit, ønsker et fortsatt godt samarbeid. Det gir oss et godt utgangspunkt, sier Nybø. 

Det foregår et omfattende arbeid i alle departementer for å forberede en mulig brexit uten avtale. I tillegg er det en rekke norske og britiske institusjoner som allerede har inngått avtaler seg imellom som sikrer at utveksling mellom høyskoler og universiteter vil fortsette også med en "no deal" brexit.

Regjeringens brexit-side