Historisk arkiv

3 millioner til dugnadsarbeid som styrker hjemmeundervisningen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

– Jeg blir glad for å se at det er så mange lærere og andre som hjelper til, gir råd og deler idéer om hvordan hjemmeundervisningen kan bli bedre. Det trenger vi i en tid der koronasituasjonen har satt skoler og familier på en vanskelig prøve, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

En midlertidig ordning for frivillig arbeid

Tilskuddsordningen skal gi støtte til initiativer som har et klart og tydelig formål om å støtte opplæringstilbudet hjemme i forbindelse med korona-krisen og som ikke har kommersielle formål.  Det er en søkbar tilskuddsordning som Utdanningsdirektoratet vil få ansvar for å administrere. De vil lyse ut tilskuddsordningen innen kort tid. 

– Det å planlegge et opplegg som passer for alle elevene og er gjennomførbart i en hjemmesituasjon er ingen enkel oppgave. Jeg har sett et stort engasjement blant lærere og andre i skolesektoren som deler praksis og kunnskap med hverandre. Det gjør meg veldig stolt. Denne ordningen er for de som frivillig strekker seg langt for å dele kunnskap som gjør hjemmeundervisningen bedre, sier Melby.

Alle skoler og barnehager er stengt til og med 13. april. Regjeringen vil i løpet av neste uke ta en beslutning når det gjelder de videre tiltakene knyttet til koronakrisen. Dette gjelder også hvorvidt skoler og barnehager fortsatt skal være stengt.