Historisk arkiv

Alle ansatte i skoler og barnehager er nøkkelpersonell med kritisk samfunnsfunksjon

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Alle ansatte og ledere i barnehage, grunnskolen og i videregående regnes nå som nøkkelpersonell i virksomheter med kritisk samfunnsfunksjon.

– Jeg er glad for at de dyktige ansatte skolene nå regnes som personell med samfunnsviktige funksjoner. Det betyr at barn av lærere og andre ansatte i skolen skal få et tilbud utover vanlig åpningstid, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby.

Allerede regnes ansatte i barnehagen og lærere i 1. til 4. klasse som samfunnsviktig personell. Dette er nå utvidet til også å gjelde alle øvrig ansatte i grunnskoler og videregående skoler. 

– De siste månedene har vist oss hvor viktig ansatte i sektoren vår er for å håndtere den pågående koronasituasjonen. Nå får de mer tid til elevene sine og andre nødvendige oppgaver, samtidig som barna deres blir ivaretatt. Det er bra, sier Melby.