Historisk arkiv

Kunnskapsdepartementet vil vurdere midlertidige regelendringer for å sikre eksamen og praksis

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet ber universiteter og høyskoler om å planlegge for ulike korona-scenarioer, slik at studentene får tilegnet seg det faglige innholdet de trenger i studieløpene sine. – Det er viktig at vi gjør det vi kan for at studenter ikke blir forsinket i utdanningen på grunn av virusutbruddet, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim.

Universitetene og høyskolene har i utgangspunktet handlingsrom og ansvar for selv å bestemme hvordan undervisning og eksamen skal gjennomføres.

Det betyr at universitetene og høyskolene må se på alternative måter å gjennomføre undervisning, eksamen og praksis på. Hvis det ikke blir mulig å samle studenter i større lokaler, slik det tradisjonelt gjøres så kan for eksempel hjemmeeksamen eller muntlig eksamen over Skype være et alternativ, sier Asheim.

For flere utdanninger er det fastsatt nasjonale krav til faglig innhold og praksis.

Vi vil i dialog med sektoren vurdere om det er behov for å gjøre midlertidige tilpasninger i regelverket eller andre tiltak hvis omfanget av koronasmitten blir stort og studentene får problemer med å gjennomføre praksisperioden, obligatorisk undervisning eller eksamen, forteller forsknings- og høyere utdanningsministeren. 

Kunnskapsdepartementet ønsker ukentlig rapport
For å sikre god håndtering av utbruddet av koronavirus, anbefaler Kunnskapsdepartementer at virksomheter i universitets- og høyskolesektoren setter krisestab.

Kunnskapsdepartementet trenger også en ukentlig oppdatering fra alle virksomheter i universitets- og høyskolesektoren. Det gjelder blant annet rapportering om antall smittede, antall i karantene, hvordan virusutbruddet påvirker undervisningen, gjennomføring av eksamen og driften generelt.

Les hele brevet her