Historisk arkiv

Endrer finansieringsforskriften for private barnehager

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Kommunene får 124 millioner kroner til å videreføre de nasjonale satsene for tilskudd til private barnehager på 2020-nivået ut året.

Kommunen gir kapitaltilskudd til private barnehager per heltidsplass, i tråd med en fastsatt sats. Regjeringen har nå fastsatt de nye satsene for resten av året 2021. Det innebærer at kommunene får overført 124 millioner kroner ekstra til å styrke tilskuddet til de private barnehagene.

Satsingen skjer etter en budsjettavtale med Frp på Stortinget i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett.

– Private barnehager er viktige for å sikre et godt og mangfoldig barnehagetilbud. Ved å øke tilskuddet styrker vi økonomien til private barnehager, og det kan komme godt med i et år der korona har krevd mye, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

Om kapitaltilskuddet

Normalt gjøres det årlig en teknisk justering av kapitaltilskuddet til private barnehager, basert på forventet rentenivå og forventet prisvekst.

Som følge av koronapandemien var rentenivået i 2020 historisk lavt, og pris- og kostnadsveksten betydelig lavere enn normalt. Det innebar at satsene for ordinære barnehager ville blitt lavere i 2021 enn satsene for 2020 hvis tilskuddet ble fastsatt på vanlig måte.

Etter behandlingen av statsbudsjettet for 2021 på Stortinget ble regjeringspartiene og FrP enige om at satsene for kapitaltilskuddet til private barnehager i første halvår 2021 skulle være på samme nivå som i 2020. 

Etter behandlingen av revidert nasjonalbudsjett har de samme partene blitt enige om å videreføre ordningen slik at 2020-satsene også skal gjelde for andre halvår av 2021.

Les forskriften her.