Historisk arkiv

Offentleg søkarliste til stillinga som direktør i Kunnskapssektorens tenesteleverandør (Sikt)

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgjevar: Kunnskapsdepartementet

Søknadsfristen til direktørstillinga i for Sikt har gått ut. Det er 11 søkarar til stillinga, åtte menn og tre kvinner.

Den nye verksemda Sikt skal bidra til betre og meir effektive digitale tenester i kunnskapssektoren. Det vil bestå av Units digitale tenesteleveransar, Uninett og deler av NSD - Norsk senter for forskingsdata frå 1. januar 2022. Hovudkontoret skal vere i Trondheim, med kontorstader i Bergen og Oslo.

Desse har søkt:

Namn

Alder

Noverande stilling

Kommune

Kjønn

Roar Olsen 51 Direktør i Unit Vingelen Mann
Ann Merethe Lysø Sommerseth 53 Leder digitale tjenester og produkter Trondheim Kvinne
Tom A. Røtting 60 CEO Ranheim Mann
Frode Børstad 50 Avdelingsdirektør Skåla Mann
Rolf Heitmann 52

Teknisk Team Leader

Sjetnemark Mann
Aina Øyen Henden 51 Skolesjef Gjemnes Kvinne
Ida Utmo 25 Stipendiat Trondheim Kvinne
Joakim Kålås 39 Chief Digital Offiser Melhus Mann
Are Bergquist 56 Spesialrådgiver Trondheim Mann
Lars Gunnar Marken 39 Leder Sørsamisk kunnskapspark Ranheim Mann
Unntatt offentlighet ***** ***** ***** Mann