Historisk arkiv

Strategi for samarbeid med BRIKS-landene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

– Norsk høyere utdanning trenger en nasjonal plan for langsiktig og strategisk samarbeid med BRIKS-landene. Det skal vi nå få, sa kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen da han åpnet Internasjonaliseringskonferansen denne uken.

BRIKS-landene blir stadig viktigere, også for Norge. De såkalt BRIKS-landene er Brasil, Russland, India, Kina og Sør-Afrika. Dette er fremvoksende økonomier som representerer viktige nye markeder for norsk næringsliv. Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen vil nå ha en strategi for samarbeid med disse landene.  - Regjeringen har pekt på BRIKS-landene som særlig interessante samarbeidspartnere for Norge, sier Røe Isaksen. 

BRIKS-landene investerer tungt i høyere utdanning og forskning. De utfordrer allerede posisjonen til ledende kunnskapsnasjoner i Europa og Nord-Amerika. I 2011 publiserte for eksempel forskere fra Asia og Oseania flere artikler enn USA. Snart publiserer de også mer enn EU-landene til sammen. 

- Hittil har vi manglet en nasjonal strategi for utdannings- og forskningssamarbeid med disse landene. Vi har allerede myndighetsavtaler om økt kunnskapssamarbeid med samtlige BRIKS-land. Nå må vi rette oppmerksomheten mot å få mer fart på samarbeid under disse avtalene, sier Røe Isaksen. 

Kunnskapsdepartementets erfaring er en slik målrettet strategi er et godt verktøy for å støtte universiteter og høyskolers arbeid med å finne gode samarbeidsparter. - Vi har for eksempel en velfungerende strategi for utdanningssamarbeid med Nord-Amerika som vil ha stor overføringsverdi, sier Røe Isaksen.

I BRIKS-strategien skal også forskningssamarbeid inkluderes. Langsiktig institusjonssamarbeid tillegges stor vekt.
- Ett av målene med BRIKS-strategien er å få flere norske studenter til å studere i disse landene. Universitetene og høyskolene våre skal inngå gode samarbeid, som vil bidra til å styrke kvaliteten på både utdannings- og forskningsaktiviteten deres, sier kunnskapsminister Røe Isaksen.