Historisk arkiv

Nyheter

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen roser NHO

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Både statsminister Erna Solberg og kunnskapsminister Isaksen holdt taler under NHOs årskonferanse. Begge to påpekte at kunnskapssamfunnet er regjeringens store satsing.

Kunnskapsministeren trekker fram NHOs forslag om arbeidsrettet utdanning og et nytt praksisløp i yrkesfagene. - Jeg må innrømme at jeg ikke er enig med NHO i ett og alt, men likevel vil jeg si: Kjempebra NHO! Kjempebra, Kristin! Ikke bare setter dere skole og utdanning – fra barnehagen til arbeidslivet – på dagsorden, men dere skaper debatt og engasjement, sa Isaksen. 

Opptatt av mennesker

Der næringslivsorganisasjonene i andre land ofte er ensidig opptatt av reguleringer og skatter, viser NHO at de bryr seg om rammebetingelser i bred forstand – om mennesker, ikke bare milliarder, mener Isaksen.

- Kunnskap lønner seg. Men enda viktigere enn de økonomiske gevinstene er de sosiale gevinstene. Kunnskap er avgjørende for folkestyret og en levende offentlighet. Kunnskap gir selvstendighet og trygghet - og en mulighet til å stå på egne ben. 

Kunnskapssamfunnet som mål

Statsminister Erna Solberg åpnet konferansen. I sin åpningstale understreket hun en av regjeringens store målsettinger.

– Denne regjeringen har kunnskapssamfunnet som ett av sine aller viktigste mål. Vi ønsker et samfunn hvor innsats og evner avgjør fremtiden din, ikke hvor du kommer fra eller hvem foreldrene dine er, sa Solberg.

En hovedprioritering for regjeringen er at gode lærere skal bli enda bedre gjennom etter- og videreutdanning.

– Dette er det første steget i et systematisk arbeid for å løfte lærernes status, sa Solberg.

Regjeringen vil i tillegg legge bedre til rette for at gode lærere blir i klasserommet, og gjøre læreryrket til et mer attraktivt karrierevalg.