Historisk arkiv

Karriereveier neste steg i lærerløftet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Statsministerens kontor

– Denne regjeringen har kunnskapssamfunnet som ett av sine aller viktigste mål. Vi ønsker et samfunn hvor innsats og evner avgjør fremtiden din, ikke hvor du kommer fra eller hvem foreldrene dine er, sa statsminister Erna Solberg da hun talte til NHOs årskonferanse onsdag.

En hovedprioritet for regjeringen er at gode lærere skal bli enda bedre gjennom etter- og videreutdannelse.

– Dette er det første steget i et systematisk arbeid for å løfte lærernes status, sa Solberg.

I tillegg vil regjeringen legge bedre til rette for at gode lærere blir i klasserommet, og gjøre læreryrket til et mer attraktivt karrierevalg.

– Det neste steget i vårt lærerløft blir derfor å skape nye karriereveier i skolen. De som er best til å lære bort må bli vurdert for den innsatsen de legger ned i klasserommet og i lærerkollegiet. De må se at det går an å rykke oppover, å få mulighet til faglig utvikling og faglig lederansvar, sa Solberg.

Kunnskapsministeren har nylig startet en dialog med Utdanningsforbundet og KS om målsettinger og prinsipper. Målet er å finne gode løsninger til det beste for lærerne og elevene.

Statsministeren snakket også om at læringen ikke slutter når vi går ut av skolen, men at den skyter ny fart når vi går inn i arbeidslivet.

– Den største forskjellen i vårt samfunn går mellom de som har jobb og de som ikke har det. Har man først en fot innenfor, får man stadig mer kunnskap og erfaring. De som blir stående utenfor arbeidslivet, risikerer også å bli stående igjen kunnskapsmessig, sa Solberg.

– Hvis vi klarer å realisere kunnskapssamfunnet, så har vi klart overgangen fra en for oljedrevet økonomi til en grønnere, mer kunnskapsdrevet økonomi, samtidig som vi beholder trygge arbeidsplasser og gode velferdsordninger, sa Solberg.