Historisk arkiv

Innfører femårig lærerutdanning på masternivå

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Regjeringen vil omgjøre begge de fireårige grunnskolelærerutdanningene for trinn 1-7 og 5-10 til masterutdanninger. Dermed vil alle de store integrerte lærerutdanningene innen få år være masterutdanninger, i tråd med regjeringserklæringen. Det legges opp til oppstart fra 2017.

Regjeringen innfører femårig mastergradsutdanning for lærere. Det legges opp til oppstart fra 2017.

–Vi vet at gode lærere med solid faglig tyngde er det viktigste for at elevene skal lære mer. Derfor vil vi nå styrke det faglige innholdet i lærerutdanningen. Med en mastergrad vil lærerne stå bedre rustet til å hjelpe elevene med å utnytte hele sitt potensial, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Regjeringen vil omgjøre begge de fireårige grunnskolelærerutdanningene for trinn 1-7 og 5-10 til masterutdanninger. Dermed vil alle de store integrerte lærerutdanningene innen få år være masterutdanninger, i tråd med regjeringserklæringen. Lektorutdanningen er allerede en masterutdanning.

–En av regjeringens viktigste satsinger er å skape en skole som gir muligheter for alle, en kunnskapsskole hvor elevene lærere mer. Mastergrad for alle lærere er et viktig tiltak for å realisere kunnskapskolen, sier Røe Isaksen.

Regjeringen legger opp til at ny masterutdanning for lærere starter høsten 2017.

–Lærerutdanningene og læreryrket i Norge må i enda større grad kjennetegnes av god innsikt forskning og utviklingsarbeid. Som masterstudenter vil framtidige lærere få vite mer om hvordan forskningsbasert kunnskap kan finnes og brukes. Med en utdanning som vektlegger forskningsbasert kunnskap, vil lærerne stå bedre rustet til å forbedre undervisningen. Dette er ikke bare et år til med den samme utdanningen. Masterutdanning er forskningsbasert, sier Røe Isaksen.

Å omgjøre grunnskolelærerutdanningene til integrerte masterutdanninger vil kreve nye forskrifter om rammeplaner og skjerpede kvalitetskrav til lærerutdanningene.