Historisk arkiv

Koding blir valgfag på ungdomsskolen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgjevar: Kunnskapsdepartementet

Regjeringen åpner nå for forsøk med programmering som valgfag. Fra neste år kan programmering komme på timeplanen ved opptil 20 skoler rundt omkring i landet.

- Koding har vært etterspurt som fag i skolen. Nå kan skoler over hele landet søke om å delta i et prøveprosjekt med programmering som valgfag. Det ligger mye matematikk i koding, og ikke minst kan det inspirere elevene til å bli interessert i en utdanning innen teknologiske fag, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Foto: KD

Pilotprosjektet starter skoleåret 2016/17 på skoler som ønsker å delta. Utdanningsdirektoratet får i oppdrag å utarbeide en midlertidig læreplan for det nye valgfaget. 

- Vi ser for oss at mellom 10 og 20 skoler vil bli plukket ut til å være med. Skolene som deltar kan få i oppgave å dele erfaringene sine og utarbeide undervisningsopplegg som andre skoler kan ta i bruk, sier kunnskapsministeren. 

Et prosjekt med programmering som valgfag vil legge til rette for systematisert kunnskap. Det vil også kunne bidra til at programmering som fagområde styrkes.

- Prosjektet med programmering som valgfag må sees i sammenheng med den nye realfagstrategien "Tett på realfag". Dette er en overordnet strategi for arbeidet med matematikk, naturfag og teknologi i skole og barnehage fra 2015-2019, understreker Røe Isaksen.