Historisk arkiv

Satsingen på studentboliger fortsetter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Det er alt gitt tilskudd til rekordmange studentboliger i 2015. Nå er regjeringen blitt enig med Kristelig folkeparti og Venstre om å gi tilskudd til ytterligere 200 studentboliger.

 – Vi er opptatt av å styrke studentvelferden, og flere studentboliger er noe av det studentorganisasjonene er mest opptatt av. I februar ble det gitt tilskudd til 2000 studentboliger. Nå topper vi bevilgningen med tilskudd til ytterligere 200 boliger. Til sammenligning lå snittet på under 1000 studentboliger per år med den forrige regjeringen, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Det er pressområdene som prioriteres. Tre fjerdedeler av tilskuddene går til byene Oslo, Trondheim, Tromsø og Stavanger.  I tillegg gis det tilskudd til Halden og Harstad, samt til rehabilitering av studentboliger i Narvik.  

Det er gitt tilsagn om tilskudd til følgende studentsamskipnader:    

Studentsamskipnad

Tilsagn om tilskudd
til antall hybelenheter

Studentsamskipnaden i Stavanger

18

Studentsamskipnaden i Oslo og   Akershus

72

Studentsamskipnaden i Trondheim

30

Studentsamskipnaden i Østfold

20

Studentsamskipnaden i Nordland

10

Studentsamskipnaden i Finnmark   og Tromsø

30

Studentsamskipnaden i Harstad

20

Sum antall hybelenheter

200