Historisk arkiv

430 nye studieplasser til universiteter og høyskoler

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Sør- og Vestlandet er hardest rammet av nedturen i oljebransjen. Disse regionene får derfor hovedvekten av de nye studieplassene ved universiteter og høyskoler.

− Vi ser at det er flere arbeidsledige på Sør- og Vestlandet, og mange vil ha behov for mer utdanning for å få ny jobb. Det er nødvendig med kompetanseutvikling for å bidra til et konkurransedyktig næringsliv og en effektiv offentlig sektor, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. 

 Regjeringspartiene og samarbeidspartiene KrF og Venstre har ved behandlingen av revidert nasjonalbudsjett for 2016 satt av midler til 430 nye studieplasser ved universiteter og høyskoler.

− Nedturen i oljebransjen har gjort at den omstillingen vi må gjennom, må starte nå. Satsing på forskning og kunnskap er en forutsetning for en vellykket omstilling, sier Røe Isaksen.

Hovedvekten av de nye studieplassene er rettet mot Sør- og Vestlandet. I tillegg prioriterer regjeringen studieplasser innenfor informasjonsteknologi og helse, blant annet 65 studieplasser i IKT-sikkerhet for å følge opp behov på dette området.

Når studieplassene er fullt utbygget med alle kull i løpet av 2021, vil det totalt utgjøre 1750 studieplasser. De nye studieplassene kommer i tillegg til flere andre tiltak som lå inne i regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2016. Regjeringen foreslo blant annet midler til studieplasser i praktisk-pedagogisk utdanning (PPU), vitenskapelig utstyr og til regionale forskningsfond.

− Samlet sett gir revidert nasjonalbudsjett en tydelig satsing for arbeid, aktivitet og omstilling på kunnskapsfeltet, sier Røe Isaksen.

Tabellen under viser fordeling av studieplassene til den enkelte institusjon.

 

Studieplasser

Lærestedsnavn

Sør-  og Vestlandet

 IKT-sikkerhet

IKT/helse

Lærer

SUM

Høgskolen i Bergen

20

 

10

 

30

Universitetet i Stavanger

45

 

20

 

65

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

10

35

   

45

Universitetet i Bergen

35

30

   

65

Universitetet i Agder

45

 

10

 

55

Høgskulen i Sogn og Fjordane

10

     

10

Høgskolen i Molde

5

     

5

Høgskulen i Volda

5

     

5

Høgskolen Stord/Haugesund

25

     

25

Universitetet i Oslo

   

25

 

25

Høgskolen i Oslo og Akershus

   

20

 

20

Høgskolen i Østfold

   

10

 

10

Høgskolen i Sørøst-Norge

   

20

 

20

VID vitenskapelige høgskole

   

10

 

10

Høgskolen Diakonova

   

5

 

5

Lovisenberg Diakonale Høgskole

   

5

 

5

NLA Høgskolen

     

30

30

Samlet antall studieplasser

200

65

135

30

430