Historisk arkiv

Nå kan asylbarn lære norsk på nett

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

En ny nettportal som skal gjøre det enklere for asylbarn å lære norsk og andre skolefag. Skolekassa.no er oversatt til flere språk slik at det blir lettere å tilby opplæring der lærerne ikke snakker barnas morsmål.

Bilder av skolebarn på Skjetten skole og statsrådene
Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug hilser på barn på Skjetten skole i Akershus.

– Det har kommet svært mange asylbarn til Norge på kort tid. Mange steder har det vært vanskelig å finne nok lærere som kan språkene barna snakker. Jeg håper at dette verktøyet vil være et viktig ressurs som skal bidra til raskere innføring av asylbarna i norsk skole, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Det er Utdanningsdirektoratet som har utviklet skolekassa.no. Det er en portal hvor man får tilgang til nettbaserte læringsressurser som allerede blir brukt i norsk skole, men som er oversatt til arabisk, dari og andre språk som mange av asylbarna snakker.

– Vi har høye ambisjoner for asylbarna, og med skolekassa ønsker vi at de skal få gode undervisningsopplegg så raskt som mulig. sier Petter Skarheim, direktør i Utdanningsdirektoratet.

Skolekassa vil være fritt tilgjengelig for elever som bor i mottak og får opplæringen sin der eller i egne innføringsskoler- eller klasser. Tilbudet er laget for barn i grunnskolen.

– Kommunene har tradisjonelt vært gode til å få barna raskt inn i den lokale skolen, men fordi det er kommet så mange på kort tid vet vi at det er noen asylbarn som ikke har fått den opplæringen de har rett til. Skolekassa er et viktig verktøy for at flere barn skal komme raskt i gang med å lære norsk og andre fag, sier Røe Isaksen. 

Regjeringen har også satt i gang andre akuttiltak for at asylbarn skal få opplæring. Utdanningsdirektoratet har opprettet en lærerpool hvor lærere og andre som kan bidra i opplæringen av asylbarn kan registrere seg. UDI har sendt brev til de som driver akuttmottakene og sagt at de må melde fra til kommunen dersom de har barn i skolepliktig alder på mottaket, slik at barna kan få opplæring. UDI prioriterer også barn i skolepliktig alder når det gjelder hvem som flyttes over i ordinære mottak. 

– Barn som skal oppholde seg i en kommune over lengre tid har rett til undervisning. Skolekassa er et av akuttiltakene vi har satt i gang for at barna skal komme raskt i gang med å lære norsk og for at de skal lære mer om landet de har kommet til, sier innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (FrP). 

Fakta om skolekassa.no

  • Skolekassa.no er en portal med digitale læringsressurser for barn i grunnskolen.
  • Innholdet er oversatt til arabisk, dari, nordkurdisk (kurmandji), pashto og tigrinja
  • De digitale læremidlene i skolekassa er utviklet med statstilskudd etter krav fra Utdanningsdirektoratet. I tillegg skal portalen bestå av andre digitale læremidler og læringsressurser anbefalt av Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring.
  • Skolekassa er utviklet av Utdanningsdirektoratet i samarbeid med Høgskolen i Oslo og Akershus