Historisk arkiv

Nasjonal deleksamen skal telle på vitnemålet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Karakteren på nasjonal deleksamen i matematikk skal nå telle på vitnemålet til studentene ved grunnskolelærerutdanningene. – Slik vil vi sikre at studentene prioriterer denne eksamenen som er et viktig verktøy for å utvikle kvaliteten på lærerutdanningene, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Nasjonal deleksamen i matematikk ble innført for å gi informasjon om hva studentene ved de ulike grunnskolelærerutdanningene kan i matematikk. Det er en del av matematikkeksamen som er lik for alle studiestedene, slik at man får mulighet til å sammenligne resultater ved lærerutdanningene over hele landet. Målet er at fagmiljøene kan sammenligne seg med tilsvarende fagmiljøer ved andre institusjoner, og utvikle kvaliteten i sitt tilbud på grunnlag av dette. 

− Vi har nå gjennomført nasjonal deleksamen i matematikk for grunnskolelærerutdanningene to ganger. Det ser ut til at en del studenter kan ha nedprioritert den nasjonale deleksamenen fordi den ikke har telt på vitnemålet. Derfor gjør vi den nå tellende, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. 

NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) har undersøkt hvorfor resultatene for vårens nasjonale deleksamen i matematikk for lærerstudentene var langt svakere enn på den nasjonale deleksamen i desember 2015. Undersøkelsene viser blant annet at studentene kan ha nedprioritert deleksamenen fordi de kunne stryke på den, og likevel få vitnemålet sitt. 

− Hvis deleksamen skal ha troverdighet og brukes i arbeidet for å heve kvaliteten på lærerutdanningene, må resultatene telle på vitnemålet, sier Røe Isaksen. 

Nasjonal deleksamen for de som studerer til sykepleier og revisor, er allerede tellende. Regelverket blir nå harmonisert for alle studenter som har deleksamen. 

Fakta om nasjonal deleksamen i matematikk 

  • NOKUT gjennomfører et pilotprosjektet med blant annet nasjonale deleksamener i matematikk ved grunnskolelærerutdanningene på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.
  • Pilotprosjektet skal gi nyttig informasjon om studentenes kunnskapsnivå og gi fagmiljøene mulighet til å sammenlikne seg med tilsvarende fagmiljøer ved andre institusjoner, og utvikle seg på grunnlag av dette.
  • NOKUT har nå gjennomført nasjonal deleksamen i matematikk for grunnskoleutdanningene to ganger, i desember 2015 og mai 2016.
  • Nasjonal deleksamen i matematikk i mai i år, viste at 37 prosent strøk og kun 6,6 prosent fikk karakteren A eller B. Til sammenligning strøk 10,4 prosent ved den første nasjonale deleksamen i matematikk i desember 2015. Da var det 28,3 prosent som fikk A eller B.