Historisk arkiv

Utvidelse av ordningen med gratis kjernetid i barnehage

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Fra 1. august utvides ordningen med gratis kjernetid i barnehagen til også å gjelde treåringer. Dermed har tre-, fire- og femåringer fra familier med lav inntekt rett til 20 timer i uken med gratis barnehage.

– Gode barnehager bidrar til å gi barn en god start på livet. Ved å utvide ordningen gir vi enda flere av barna som trenger det mest, mulighet til å gå i barnehage tidlig, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Regjeringspartiene ble i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet 2016 enige med Kristelig Folkeparti og Venstre om å utvide ordningen med gratis kjernetid til å gjelde treåringer fra familier med inntekt under 417 000 kroner.

Utvidelsen ble vedtatt i statsråd i dag. Det skjer ett år etter at regjeringen innførte gratis kjernetid for fire- og femåringer fra familier med lav inntekt. 10 000 fire- og femåringer fikk tilbud etter denne ordningen høsten 2015.

Fjerner kostnadshinder

– Vi vet at for noen foreldre er pris en grunn til at de velger å ikke ha barna sine i barnehagen. Vi vet også at mange barn begynner på skolen uten å kunne norsk godt nok. Lav inntekt skal ikke være et hinder for å gi barna en god start, sier Røe Isaksen.

Forsøksordninger med gratis kjernetid viser at ordningene hadde positiv effekt på skoleresultatene til barn med innvandrerbakgrunn, og bidro til økt barnehagebruk blant familier med innvandrerbakgrunn. 

Moderasjonsordning

1. mai 2015 innførte regjeringen også en annen ordning som gjør barnehagen billigere for alle familier med lav inntekt. Jo mindre en familie tjener, jo mindre betaler de for å ha barn i barnehagen. Moderasjonsordningen sikrer at ingen familier betaler mer enn seks prosent av inntekten sin for en barnehageplass.

– I regjeringsplattformen lovte vi å gjøre barnehage mer tilgjengelig for barn fra familier med lav inntekt. Det har vi levert på. Begge disse ordningene gir flere barn mulighet til en god start i barnehage, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.