Historisk arkiv

50 millioner til barnehageforskning i to nye sentre

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

To nye sentre ved Høgskulen på Vestlandet og Universitetet i Stavanger får tilsammen 50 millioner kroner til å forske på barnehager. Aldri før er det gitt så mye til forskning på barnehage.

– I dag går 97 prosent av alle barn i barnehage, og det er flere ett- og toåringer der enn tidligere. Samtidig vet vi at mange ikke får et godt nok tilbud. Nå ser jeg frem til at forskningsmiljøene skal gi oss mer kunnskap om hva som gir bedre kvalitet, og som får barna til trives og utvikle seg, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. 

Kunnskapsdepartementet har gitt Forskningsrådet i oppdrag å lyse ut 50 millioner kroner til forskning over 5 år. Målet er å få både mer og bredere metodisk forskning på barnehage, samt skape tverrfaglige miljøer som kan være toneangivende for forskning på området. 

To nye sentre

Høgskulen på Vestlandet og Universitetet i Stavanger ble valgt ut blant seks søkere. 

Det er Forskningsrådets kvalitetskriterier som er lagt til grunn. Prosjektene skal evalueres, og det vil bli vurdert om de blir videreført i ytterligere fem år. 

– Barnehageområdet er et relativt ungt forskningsfelt i Norge, og det har vært preget av mange små miljøer. Med denne historiske satsingen ønsker vi å få både mer og bedre forskning på barnehager, sier Røe Isaksen.

 

Kunnskapsministeren vil ha mer forskning om barnehage.