Historisk arkiv

90 millioner kroner til å digitalisere lærerutdanningene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Regjeringen vil styrke den digitale kompetansen til lærerstudentene, og bevilger derfor 89,6 millioner kroner fordelt på de neste tre årene til prosjekter som gjør lærerutdanningene for grunnskolen mer digitale.

– For regjeringen er det viktig at Norge beholder sin posisjon som kunnskapssamfunn. Da er det viktig at lærerne, som har en av landets viktigste jobber med å utdanne neste generasjon, har god digital kompetanse, sier statsminister Erna Solberg. 

29,9 millioner kroner skal bevilges årlig i tre år, og fordeles på fire til seks større prosjekter som bidrar til omfattende digitalisering av lærerutdanningene for grunnskolen og videreutdanningstilbudet til lærere. Prosjektene skal vare i tre år, og får samme beløp tildelt i alle de tre årene. Totalt vil regjeringen med andre ord bevilge 89,6 millioner kroner.

Målet med digitaliseringen av grunnskolelærerutdanningene og videreutdanningene for lærere, er at studentene får en digital kompetanse som er integrert i fagene de skal undervise i. De skal også kunne benytte denne kompetansen til beste for elevene gjennom varierte undervisningsmetoder og aktiviteter. 

– Økt bruk av teknologi i hverdagen gir mange nye muligheter og utfordringer for lærernes arbeidsmetoder. Ferdig utdannede lærere må ha med seg grunnleggende ferdigheter for å integrere digitale verktøy og medier i sitt daglige virke som lærere, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Det er Norgesuniversitetet (NUV) som skal administrere utlysning og behandle søknadene om midler til digitalisering.