Historisk arkiv

Åpen tilgang til vitenskapelige artikler

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Vitenskapelige artikler fra offentlig finansiert forskning skal gjøres åpent tilgjengelig innen 2024. Det slår regjeringen fast i nye mål og retningslinjer for åpen tilgang.

– Forskningsartikler som er skrevet for fellesskapets penger, skal også gjøres tilgjengelig for alle. De nye nasjonale retningslinjene skal bidra til å sette fart på arbeidet med åpen tilgang i Norge, sier statssekretær Bjørn Haugstad. 

I retningslinjene slår regjeringen fast at:

  1. Vitenskapelige artikler fra offentlig finansiert forskning skal gjøres åpent tilgjengelige. Forskere skal undersøke mulighetene for å publisere sine artikler i åpne tidsskrifter og velge åpent der det er faglig forsvarlig. Kun i unntakstilfeller kan artikler basert på offentlig finansiering publiseres i tidsskrifter som ikke kan gjøres tilgjengelig i vitenarkiv.
  2. Alle vitenskapelige artikler basert på offentlig finansiert forskning skal deponeres i et egnet vitenarkiv senest ved publiseringstidspunktet.
  3. Institusjoner og konsortier som forhandler avtaler med forlag, skal sørge for at avtalene fremmer åpen tilgang uten økte totalkostnader.
  4. Institusjoner som finansierer forskningsprosjekter, skal bidra til å dekke kostnader til åpen publisering. 

– Disse retningslinjene setter et krystallklart mål om full åpenhet innen 2024. Samtidig ivaretar vi hensyn til akademiske frihet og til den enkelte forsker behov for å kunne publisere for synelighet og anerkjennelse, sier Haugstad. 

Retningslinjene understøttes av konkrete tiltak som skal bidra til at målet om åpenhet nås. Regjeringen vil:

  • forbedre funksjonaliteten for å deponere artikler via Cristin
  • utrede hvordan et nasjonalt vitenarkiv skal realiseres
  • kreve deponering i vitenarkiv for at artiklene skal telle i den resultatbaserte finansieringen til universitetene og høyskolene – så fort den nødvendige infrastrukturen er tilgjengelig for alle forskningsinstitusjoner.
  • bidra til å videreutvikle nye og bærekraftige modeller for finansiering av åpen publisering nasjonalt og internasjonalt
  • utvikle indikatorer og statistikk for åpen tilgang.