Historisk arkiv

Ekspertutvalg om kjønnsforskjeller i skolen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Regjeringen setter ned et utvalg for å få mer kunnskap om hvorfor jentene gjør det bedre enn guttene på skolen. – Vi trenger mer effektive tiltak, særlig for å hjelpe de guttene som sliter mest i skolen, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. Camilla Stoltenberg skal lede utvalget.

Ekspertutvalget skal samle kunnskap om hvorfor kjønnsforskjeller i skolen oppstår, og komme med forslag til hva som kan gjøres for å motvirke dem.

Det er forskjeller mellom gutter og jenter gjennom hele utdanningsløpet. På flere områder gjør jentene det bedre enn guttene. Men forskjellene varierer med fag og alder. Hvor store forskjeller det er varierer også med ulike målinger.

­– Vi har ikke et generelt gutteproblem. Hovedutfordringen vår er at guttene er overrepresentert på flere negative statistikker. Det må vi gjøre noe med, sier kunnskapsministeren.

Flest gutter som sliter

Det er langt flere gutter enn jenter som får spesialundervisning i grunnskolen. Blant de som sliter mest på skolen, særlig i lesing, er det også langt flere gutter. Gjennomføringstallene for videregående opplæring viser også at langt flere jenter enn gutter fullfører på normert tid. Det kan ha stor betydning for de mulighetene de får på arbeidsmarkedet senere i livet.  

­– Dette er svært bekymringsfullt. Vi har satt i gang en omfattende satsing på tidlig innsats for å sikre at alle elever som trenger det får hjelp med en gang. Det blir vår viktigste skolesak fremover. Men vi må vite om vi kan gjøre enda mer for å forhindre at så mange gutter sakker akterut, sier Røe Isaksen.

Ledes av Camilla Stoltenberg

Direktør ved Folkehelseinstituttet, Camilla Stoltenberg, skal lede utvalgets arbeid.

– Vi ser at jenter og gutter presterer ulikt i skolen. Det er viktig å finne ut av årsakene til disse uønskede forskjellene, og hva vi kan gjøre for å motvirke skjevhetene. Utdanningsgapet mellom menn og kvinner og konsekvensene for samfunnet på sikt, er en av våre store samfunnsutfordringer, sier Stoltenberg.

Ekspertutvalget skal avgi sin innstilling i form av en NOU innen 1. februar 2019.

–  Det ser ut til å bli et bredt og godt sammensatt utvalg som jeg gleder meg til å bli kjent med og lede, sier Stoltenberg.

Sammensetningen av ekspertutvalget om kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner er som følger:


Utvalgsleder:

 • Direktør Camilla Stoltenberg, Oslo.

Utvalgsmedlemmer:

 • Forskningsdirektør Terje Ogden, Oslo. 
 • Professor Arne Ola Lervåg, Oslo.
 • Professor Katrine Vellesen Løken, Bergen.
 • Førsteamanuensis Ingrid Fylling, Bodø.
 • Professor Rune Hausstätter, Lillehammer.
 • Kommunaldirektør Camilla Trud Nereid, Trondheim.
 • Lærer Hanan Mohamed Abdelrahman, Oslo.
 • Barne- og ungdomsarbeider Mats Monsen, Trondheim.
 • Rådgiver Mats A. Kirkebirkeland, Oslo.
 • Leder Rahman Akhtar Chaudhry, Oslo

mandat-ekspertutvalg-om-kjonnsforskjeller-i-skolen.pdf