Historisk arkiv

Får åpne yrkesfaglig friskole i Bergen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Yrkesskolen for Bygg og Anlegg i Bergen (YBA) har fått tillatelse fra Kunnskapsdepartementet til å opprette en friskole i bygg- og anleggsteknikk.

Det er bransjesammenslutningen Entrepenørforeningen – Bygg og anlegg i Hordaland og Sogn og Fjordane, med sine 65 medlemsbedrifter, som står bak.  

– Dette er et positivt tilskudd til skoletilbudet i Hordaland. Det tilbudet YBA nå etablerer vil gi elevene større valgfrihet og bidra til mer mangfold, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. 

Mer samarbeid mellom skole og arbeidsliv

Den nye friskolen vil ha særlig fokus på betong- og tømrerfaget. Skolen skal også legge stor vekt på praktisk opplæring i samarbeid med aktører i bygg- og anleggsbransjen. Kunnskapsdepartementet har godkjent skolen for inntil 60 elever på Vg1 bygg- og anleggsteknikk og inntil 60 elevplasser på Vg2 byggteknikk. 

– Norge kommer til å ha stort behov for yrkesfaglig kompetanse i årene som kommer. Vi må bli flinkere til å vise ungdom som ønsker en praktisk utdannelse hvilke muligheter yrkesfagene gir. Vi må også fortsette kampen mot frafallet i videregående skole. En viktig nøkkel er å få til mer samarbeid mellom skole og arbeidsliv. Det gir elevene mer motivasjon, og vil bidra til at flere elever ender opp med fagbrev, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.  

Rettelse: I pressemeldingen og i den første utgaven av denne saken ble det skrevet at tilbudet i Bergen er den første frittstående skolen innenfor yrkesfag som er godkjent på grunnlaget "videregående opplæring i yrkesfaglige studieprogram". Det er dessverre feil. Den aller første skole som fikk godkjenning etter lovendringen var NESO- skole i Svolvær. KD beklager feilen.