Historisk arkiv

Foreslår å tillate folkehøyskole på Svalbard

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

– Folkehøyskolene er et verdifullt supplement til det offentlige skolesystemet. Jeg foreslår derfor å åpne for at det etter søknad kan godkjennes folkehøyskole også på Svalbard, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Dagens lov gir ikke hjemmel til godkjenning av folkehøyskoler på Svalbard. Kunnskapsdepartementet sender i dag på høring forslag om å endre folkehøyskoleloven slik at det etter søknad også kan godkjennes folkehøyskole på Svalbard. 

Høringsforslaget er i tråd med ønsket fra en enstemmig kirke-, utdannings-, og forskningskomite på Stortinget.  

– Folkehøyskolene har lange tradisjoner i Norge. En eventuell folkehøyskole på Svalbard skal drives i samsvar med denne tradisjonen, sier Kunnskapsministeren. 

Ved behandlingen av eventuelle søknader om godkjenning av folkehøyskole på Svalbard, skal det i tillegg til budsjettmessige forhold også legges vekt på blant annet svalbardpolitiske hensyn.