Historisk arkiv

Åpner for koding som valgfag ved alle skoler

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Fra høsten kan alle ungdomskoler tilby programmering som valgfag til elevene.

Regjeringen startet et forsøk med programmering som valgfag høsten 2016. Interessen var stor, og mange kommuner ønsket å være med. Derfor åpner nå regjeringen for at alle kommuner kan få lov til å tilby valgfag programmering i perioden forsøket pågår.

– Programmering blir en stadig viktigere ferdighet, og vi legger nå til rette for at enda flere kan lære å kode allerede på ungdomsskolen. Målet med forsøket er å finne ut om programmering som valgfag kan bidra til å øke elevenes interesse for teknologi og realfag, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. 

Forsøk med programmering som valgfag varer i tre år frem til 2018/2019. Foreløpig er det 155 skoler fordelt på 55 kommuner som deltar. Enkelte av disse kommunene får også økonomisk støtte. Skoler som ønsker det, kan tilby valgfaget programmering fra skolestart høsten 2017, men de vil ikke være en del av selve forsøket eller få økonomisk støtte til faget.

– Det er flott at så mange skoler og kommuner ønsker å tilby det nye valgfaget til sine elever. Dette viser at interessen for programmering er stor ute på skolene, og ikke minst blant lærerne, sier Røe Isaksen. 

Utdanningsdirektoratet vil komme med mer informasjon om den nye ordningen i god tid før sommeren. Kommuner som velger å tilby dette valgfaget fra høsten 2017, må informere Utdanningsdirektoratet. 

Mer informasjon om forsøket