Historisk arkiv

Karakterkrav i norsk og matematikk for opptak til sykepleierutdanning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Regjeringen vil innføre krav om minst karakteren tre i fagene norsk og matematikk for opptak til sykepleierutdanning. – Karakterkrav vil styrke rekrutteringen og kvaliteten på utdanningen og få flere studenter til å fullføre sykepleierstudiet, sier kunnskapsminister Henrik Asheim.

Fra og med høsten 2019 vil regjeringen innføre karakterkrav for opptak til sykepleierutdanning. Søkere må ha et gjennomsnitt på minst karakteren tre i norsk og tre i fellesfaget matematikk fra videregående skole for å være kvalifisert til opptak. 

Målet er å styrke kvaliteten på sykepleierutdanningen og tjenestene sykepleierne utfører.

− Innføringen av karakterkrav er med på å sørge for kvalitet og kompetanse som sykepleierne trenger for å sikre gode helsetjenester i tiden fremover, sier Asheim. 

Snittkarakter på minst tre i den enkleste matematikken

Regjeringen vil innføre krav om snittkarakter på minsttre i fellesfaget matematikk fra videregående skole. Karakterkravet i matematikk vil ikke gjelde for søkere som har bestått programfag i matematikk. 

− Karakterkrav i matematikk kan bidra til å styrke studentenes kompetanse på medikamenthåndtering. Riktig administrering av medisiner er avgjørende for pasientsikkerheten, sier Asheim. 

Snittkarakter på minst tre i norsk

Regjeringen vil også innføre krav om minst snittkarakter tre i norsk.

− God kommunikasjon, både skriftlig og muntlig, er viktig. Særlig gjelder dette i kommunikasjonen med pasienter. Sammen med kravet til karakter i matematikk, vil dette gi bedre sykepleiere og mer trygghet for pasientene. Det vil også kunne få flere studenter til å gjennomføre studiet, sier Asheim.

Bedre pasientsikkerhet

Forbundsleder Eli Gunhild By i Norsk sykepleierforbund mener at å sette krav til utdanningen handler om pasientsikkerhet. 

− Dyktige sykepleiere er helt avgjørende for å kunne løse fremtidens oppgaver i en helsetjeneste som blir mer og mer kompleks og kunnskapskrevende.  Det er flott at Regjeringen har fulgt vår anbefaling og nå innfører karakterkrav. Det har vi venta på, sier forbundsleder Eli Gunhild By i NSF. 

Bedre rekruttering

Det var mange som startet på sykepleierutdanningen høsten 2017. Lærestedene ville i hovedsak ha fylt opp studieplassene med krav om karakteren tre i matematikk fra videregående. – Vi mener karakterkrav på sikt vil styrke rekrutteringen og få flere studenter til å fullføre sykepleierstudiet. Bedre karakter i matematikk fra videregående vil for eksempel kunne føre til lavere strykprosent i medikamentregning, sier Asheim. 

Fakta:

Regjeringen varslet at den ville innføre opptakskrav våren 2017, og tre ulike alternative forslag har vært på høring. Det nye karakterkravet er foreslått å gjelde fra studieåret 2019/2020. 

§ 4-2 i forskrift om opptak til høyere utdanning – spesielle opptakrav til enkelte helse og veterinærfag får følgende endring: Søkjaren må dokumentere eit gjennomsnitt på minimum karakteren 3,0 i norsk (393 timar) og 3,0 i fellesfaget matematikk (224 timar). Karakterkravet i matematikk vil ikkje gjelde for søkjarar som kan dokumentere bestått programfag i matematikk med eit omfang på minst 140 timar eller tilsvarande.