Historisk arkiv

Regjeringen styrker satsingen på IKT-kompetanse

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Regjeringen tildeler i dag 500 nye studieplasser til IKT-utdanning. Samtidig fordeler regjeringen 50 nye rekrutteringsstillinger, hvor nær halvparten er øremerket IKT.

– Regjeringen satser på kompetanse og sikkerhet i IKT, og øremerker derfor studieplasser og rekrutteringsstillinger til dette. Jeg er glad for at vi sammen med Kristelig Folkeparti og Venstre får på plass 500 nye studieplasser og 50 nye rekrutteringsstillinger, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Prioriterer IKT-sikkerhet

De 500 studieplassene kommer med føring fra regjeringen om at utdanningsinstitusjonene særlig skal prioritere IKT-sikkerhet.

– Flere aktører har pekt på at vi må sikre sterk kompetanse innen IKT-sikkerhet, og spesielt kryptologi. Derfor oppfordrer vi utdanningsinstitusjonene til å bruke denne tildelingen for å styrke disse fagområdene, sier Røe Isaksen.

De 500 studieplassene for 2018 kommer i tillegg til 750 studieplasser til IKT-utdanninger som ble tildelt i 2017. Når alle studieplassene er fullt utbygget vil det utgjøre 5 000 studieplasser totalt.

Rekrutteringsstillinger

Regjeringen har også vedtatt 50 nye rekrutteringsstillinger. Av disse 50 er 22 øremerket IKT med vekt på IKT-sikkerhet, inkludert kryptologi. I tillegg er ni stipendiatstillinger øremerket ph.d. i kunstnerisk utviklingsarbeid.

 

 

Fordeling av studieplasser i IKT

Nord universitet

15

NMBU

30

NTNU

110

UiA

30

UiB

75

UiO

50

UiS

30

UiT

30

NHH

10

HiOA

30

HSN

30

HVL

30

HiØ

15

Molde

5

BI

10

SUM

500

 

41 stipendiatstillinger, hvorav er 22 bundet til IKT

Institusjon

Ant. stillinger

NTNU

9

Simula

9

UiB

7

UiO

7

UiT

2

UiA

1

UiS

1

HiNN

1

HSN

1

HIOA

1

AHO

2

Sum

41

               

9 stipendiatstillinger til ph.d. i kunstnerisk utviklingsarbeid 

Institusjon

Ant. stillinger

KhiO

3

NMH

3

UiB/KhiB

3