Historisk arkiv

143 studenter bestod forkurs i matematikk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

143 studenter har bestått forkurset i matematikk, og kvalifiserer dermed for opptak til lærerutdanningen. De har gått fra karakteren tre i matematikk, til fire.

Alle søkere som hadde karakteren tre i matematikk, fikk tilbud om å ta gratis forkurs for å kvalifisere seg til å komme inn ved årets opptak til lærerutdanningen. I løpet av juli måned har forkursene vært avviklet ved utdanningsinstitusjoner over hele landet, og i dag kom resultatene. De viser at 143 studenter har bestått, noe som tilsvarer 40,2 prosent.

– Det er veldig gledelig å se at andelen som består er høyere enn noen gang. Lærerutdanningen er krevende, og det skal den være. Karakterkravet, sammen med innføringen av en femårig mastergrad for lærere, er viktige ledd i kvalitetssikringen av utdanningen. Nå ser vi at forkursene gir resultater, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø.

– I år har både søknadstall og opptakstall vist at flere ønsker å bli lærere, og flere får tilbud om studieplass for å bli lærere. Tallene peker i riktig retning på mange områder for lærerutdanningene, sier Nybø.

En ekstra sjanse gir flere kandidater

Av totalt 356 deltakere som var påmeldt kurset, fikk 143 bestått. Bestått forkurs vil i denne sammenheng tilsvare at man har oppnådd karakteren fire i matematikk fra videregående skole, og dermed kvalifiserer for opptak ved lærerutdanningen landet rundt.

– Denne ekstra sjansen har gjort at mange målrettede studenter nå kvalifiserer for opptak til det som er ett av våre aller viktigste yrker, sier statsråden.

Høsten 2016 innførte regjeringen karakterkrav fire i matematikk fra videregående skole for opptak til lærerutdanningen. Lærerstudenter som har gode karakterer fra videregående, har større sjansen for å fullføre lærerstudiet enn lærerstudenter med lavere karakterer.

Studentene som ikke har bestått, vil få informasjon fra Samordna Opptak om hvordan de skal gå frem hvis de ønsker å klage. De vil også få tilbud om studieplass på et annet studium hvis de har søkt på andre studier og konkurrert seg inn på ett av dem.

Økning i prosentandelen som består

– Det er krevende å gå fra karakteren tre til fire på bare noen uker, men årets resultater viser at dette er mulig. Jeg håper dette motiverer fremtidige studenter som sliter litt med matematikken. En skikkelig innsats i løpet av sommeren kan gi svært solide resultater, sier Nybø.

Årets tall viser en sterk økning i prosentandelen som får bestått. I fjor var det 33,8 prosent som bestod på landsbasis, mens dette tallet i år er oppe i 40,2 prosent.

– Denne økningen i prosentandelen som består, er svært gledelig. Nå skal vi se på hvordan vi kan løfte dette ytterligere neste år, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Nybø.

Det er forskjeller mellom utdanningsinstitusjonene. På OsloMet bestod rekordhøye 59,5 prosent kurset og på NLA Høgskolen 55,6 prosent. På Høgskolen i Østfold var det 11,1 prosent som bestod.

Lærested

2017

2018

HiNN

18,2 %

26,7 %

OsloMet

34,2 %

59,5 %

USN

28,0 %

34,1 %

HVL

42,1 %

40,9 %

HVO

50,0 %

37,5 %

HiØ

21,7 %

11,1 %

NLA

0,0 %

55,6 %

Nord

38,7 %

40,0 %

NTNU

51,3 %

38,5 %

UiT

17,2 %

38,9 %

UiA

30,4 %

47,6 %

UiO

30,3 %

37,9 %

UiS

42,5 %

42,3 %

     

Totalt

33,8 %

40,2 %