Historisk arkiv

Ekspertutvalg skal se på utsatte byområder

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

- Å sikre at barn og unge har gode oppvekstsvilkår som gir like muligheter til utdanning og arbeid er vår viktigste oppgave. Derfor setter vi ned et ekspertutvalg som skal se på levekårs- og integreringsutfordringer, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

I enkelte områder i de største byene i Norge ser vi at det er levekårsutfordringer med flere arbeidsledige, lavere inntekt, trangere boforhold og dårligere helse. Disse områdene har også en høy andel innbyggere med innvandrerbakgrunn. I flere andre europeiske byer har vi sett at en økning i levekårsutfordringer har ført til utenforskap, uro og utrygghet.

Nabolaget skal ikke avgjøre

- Vi er ikke i samme situasjon som andre byer i Europa, men vi må styrke innsatsen for å hindre en negativ utvikling. Mitt mål er at vi skal ha åpne og inkluderende byer om 10, 15 og 20 år. Utvalget skal se på hvordan nabolaget barn og unge vokser opp i, påvirker deres muligheter i livet. Dette vil gi oss kunnskap om hvordan vi kan hindre utenforskap og gi alle like muligheter, sier Sanner.

Regjeringen har styrket innsatsen i en rekke utsatte områder allerede. Gjennom såkalte områdesatsinger samarbeider de største bykommunene og staten om flere tiltak for å motvirke levekårs- og integreringsutfordringer. I 2019 foreslår regjeringen å bruke 221 millioner på områdesatsingene.

Må vite at tiltakene virker

- Selv om kommunene har hovedansvaret og gjør en god jobb mange steder, må staten også bidra. Samtidig må vi sørge for at tiltakene vi setter inn faktisk virker og gir bedre muligheter for de som bor der. I utvalget har vi både eksperter og forskere, men også representanter for innbyggerne i de utsatte områdene, som kjenner livet og hverdagen i nabolaget, sier kommunalminister Monica Meland.

Utvalget skal vurdere situasjonen i Norge og analysere årsaker til at enkelte områder opplever utfordringer. De skal også gi forslag til tiltak som kan fremme trygge og gode boforhold, gode oppvekst- og levekår og gode forutsetninger for integrering. Utvalget skal særlig se på utfordringer og mulige tiltak innenfor barnehage og skole.   

Den offentlige utredningen skal leveres innen utgangen av 2020.

Utvalgets medlemmer:

Funksjon

Navn

Bakgrunn

Bostedskommune

Leder

Frank Josef Jenssen

Fylkesmann i Trøndelag og tidligere politiker (H)

Trondheim

Medlem

Anne Sofie  Skare

Avtroppende byplansjef i Stavanger kommune, arkitekt

Stavanger

Medlem

Ingar Brattbakk

Forsker ved Oslomet – AFI, samfunnsgeograf

Oslo

Medlem

Parminder Kaur Bisal

Prosjektleder for nye Drammen – kommunesammenslåing, fysiker

Drammen

Medlem

Kristin Aarland

Forsker II, Oslomet – NOVA, samfunnsøkonom

Bærum

Medlem

Moses Deyegbe Kuvoame

Førsteamanuensis ved Universitetet i Sørøst –Norge, sosiolog

Ski

Medlem

Guro Ødegård

Forskningsleder, Oslomet – NOVA, sosiolog

Oslo

Medlem

Raymond Monsen Kristiansen

FAU Vestli, initiativtaker til VAMP – Vestli anti mobbing prosjekt. Konsulent i teknologiselskapet Puzzel

Oslo

Medlem

Annett Arntzen

Professor /instituttleder ved Universitetet i Sørøst-Norge, sosiolog

Færder

Medlem

Sahra Jaber

Delprosjektleder ved Alnaskolen, Furuset idrettslag

Oslo

Medlem

Endre Sandvik

Tidligere direktør for byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester i Oslo, direktør for legevakten i Oslo og bydelsoverlege på Stovner.

Oslo

Medlem

Anne-Marit Presterud

Leder Etat for inkludering i Bergen kommune, førskolelærer

Bergen

Medlem

John Roger Lund

Politiinspektør/ Driftsenhetsleder Enhet Øst, Oslo politidistrikt. Politiinspektør

Oslo 

 

Mandat for NOU_levekårs- og integreringsutfordringer i byområder(1458071).pdf