Historisk arkiv

Flere muligheter for ufaglærte til å ta fagbrev

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

"Fagbrev på jobb" blir nå en permanent ordning. Det skal sikre flere ufaglærte fagbrevet. - Norge trenger flere fagarbeidere og mange som allerede er i jobb uten fagbrev ønsker utdanning. Nå legger vi frem en ny vei til fagbrev, og åpner opp for at flere kan ta fagbrev på jobben, og med lønn, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

- Vi mener fag- og svennebrev er like viktig som en mastergrad og da må vi stimulere til at flere får anledning til å skaffe seg denne kompetansen. Det bidrar Fagbrev på jobb til, sier finansminister Siv Jensen

Regjeringen la i statsråd i dag frem et forslag om "Fagbrev på jobb". Målgruppen for ordningen er voksne i arbeidslivet som har fullført grunnskolen, har noe praksis fra lærefaget, men behov for veiledning og opplæring før de kan gå opp til fagprøven. Deltakeren kan inngå en kontrakt med sin fylkeskommune og arbeidsgiver etter ett års praksis. I felleskap lager de en plan for veien til fagbrev.

 - Ordningen bygger på et prøveprosjekt med svært gode resultater. Fagbrev på jobb sørger for teori og praksis i ett, og ordningen har blitt beskrevet som en gulloppskrift av deltagerne. 8 av 10 som deltok i prøveprosjektet sa de hadde blitt bedre til å gjøre jobben, sier Sanner.

 Fagbrev på jobb stiller de samme kravene til kompetanse i faget, til gjennomføring av eksamener og fag- eller svenneprøven for lærlinger eller praksiskandidater.

  - Hvordan dette løses varier. Ved forsøket som er gjort i Hordaland har de som tar Fagbrev på jobb gått på skole en dag i uken og jobbet resten. Her finner man varianter som sikrer at de som får fagbrev på jobb oppfyller de kravene som gjelder for de som tar fagbrev på andre måter, sier Sanner.

 - Et fagbrev er ikke bare et bevis på faglig kompetanse, det gir også en større trygghet for jobb.  Å ta fagbrev er bra for den enkelte, og det er bra for samfunnet. Mange har gitt uttrykk for at de trengte en dytt fra arbeidsgiver. Nå gjør vi det lettere for arbeidsgivere å gi dem den hjelpen de trenger for å komme i gang, sier Sanner. 

- For å bygge landet trenger vi ikke bare folk som går på jobb i dress, vi trenger flere som går på jobb i kjeledress. Nå håper jeg ordningen blir godt kjent og at flere bedrifter og ansatte bruker muligheten, avslutter Jensen.

 

Om fagbrev på jobb

  • Fagbrev på jobb er en ordning der personer som er i lønnet arbeid kan bli realkompetansevurdert, få opplæring på arbeidsplassen og ta fagbrev på grunnlag av dette. Ordningen bygger på forsøk i 5 fylkeskommuner med til sammen 300 deltakere i perioden 2011 – 2014. 
     
  • Kandidatene trenger kun ett års praksis i faget for å søke om å inngå en kontrakt med fylkeskommunen og arbeidsgiver, som gir veiledning og opplæring som leder frem til fagprøven. Kandidatene har fritak for fellesfagene, men ordningen legger vekt på opplæring i grunnleggende ferdigheter i tilknytning til arbeidsoppgavene som skal utføres..
  • Målgruppen for ordningen er voksne i arbeidslivet som har fullført grunnskolen eller tilsvarende opplæring, har noe praksis fra lærefaget, men behov for noe veiledning og opplæring før de kan gå opp til fagprøven.
  • Ordningen skal stille de samme kravene til kompetanse i faget og til gjennomføring av eksamener og fag- eller svenneprøven som for lærlinger eller praksiskandidater.
  • Tall fra SSB viser at vi vil trenge 71 000 flere fagarbeidere i 2035.
  • Planen er at Fagbrev på jobb skal tre i kraft fra sommeren 2018.