Historisk arkiv

Hever undervisningskvaliteten for studentene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Regjeringen innfører krav om pedagogisk kompetanse for ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger i universitets- og høyskolesektoren. Kravet skal sikre enda bedre undervisningstilbud for studentene.

– Utdanningsfaglig kompetanse er en viktig forutsetning for å lykkes med god undervisning. Jeg er overbevist om at ved å fastsette krav til pedagogisk kompetanse, vil vi få økt oppmerksomhet om undervisning på universiteter og høyskoler, og styrke utdanningskvaliteten, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø.

Høringsrunden til forskriftsendringen viste at sektoren var positivt innstilt til å stille større krav til utdanningsfaglig kompetanse i stillingene som førsteamanuensis og professor. Tiltaket er en oppfølging av stortingsmeldingen Kultur for kvalitet i høyere utdanning.

– Dette er et viktig krav som skal sikre studentene våre best mulig utdanning. Jeg er glad for at sektoren er så positive til dette arbeidet, og jeg ser frem til å se resultatene av satsingen på utdanningskvalitet, sier Nybø.

Den nye forskriften trer i kraft 1. september 2019.

– Universitetene og høyskolene må forsikre seg om at reglene for bedømmelse ivaretar bestemmelsene i den nye forskriften. Institusjonene må også få på plass program eller kurs for å kvalifisere ansatte, fortsetter Nybø.

Det blir opptil hver enkelt høyskole og universitet hvordan de vil sikre at de nye kompetansekravene blir ivaretatt.

Nytt i forskriften:

  • Utdanningsinstitusjonene skal utvikle kriterier for hvilken utdanningsfaglig kompetanse som skal kreves av de ansatte, og hvordan den kompetansen skal dokumenteres.
  • Kvalitetsutvikling i egen undervisning og veiledning over tid skal dokumenteres. I tillegg skal bred erfaring med veiledning på master- og ph.d.-nivå vektlegges.
  • Til stilling som førsteamanuensis skal søkere bedømmes, men ikke rangeres, på følgende kriterier:
  • Beherske grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning (grunnleggende kvalifikasjoner for undervisning og veiledning).  
  • Ferdighetene kan utvikles gjennom egne program (minimum 200 t), relevante kurs og/eller egen praktiske undervisning og skal dokumenteres i form av en systematisk og samlet fremstilling. 

De som ikke oppfyller kravene ved ansettelsen, skal pålegges å oppfylle dem innen to år etter ansettelsen.

Institusjonene kan fastsette høyere krav og bestemme at disse skal gjelde i bedømming og rangering av søkere.

For universitetsmuseene og ved ansettelser på grunnlag av utøvende kunstnerisk kompetanse gjelder egne bestemmelser som er tilpasset miljøenes egenart.