Historisk arkiv

Innfører nasjonalt norskkrav for barnehageansatte

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Fra 1. august må alle som vil jobbe i barnehagen ha tilstrekkelig norskferdigheter. – Nå styrker vi arbeidet med språk i barnehagen. Det vil sikre god oppfølging for alle barn, og særlig er det viktig for de barna som trenger det aller mest, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

I dag ble regjerings forslag om språkkrav i barnehagen vedtatt av Stortinget. Regjeringen vil innføre et nasjonalt krav om at personer med annet førstespråk enn norsk eller samisk som vil jobbe i barnehage, må kunne godt nok norsk.

I dag er det for store forskjeller mellom barnehagene når det gjelder arbeidet med språk. Én av tre barnehagestyrere som har minoritetsspråklige ansatte har opplevd at disse ikke kan godt nok norsk til å snakke med foreldre, barn og kolleger, viser undersøkelse av Utdanningsdirektoratet.

– Foreldre skal være trygge på at de ansatte kan norsk godt nok til å støtte barnas språk og utvikling, og at de får god informasjon ved levering og henting. Dette er særlig viktig for barn som har annet morsmål enn norsk, , sier Sanner.

Høsten 2017 fikk barnehagene en ny rammeplan som blant annet styrker arbeidet med språk.

Krever norskprøve
Regjeringens forslag innebærer at søkere til barnehagejobber må ha avlagt en norskprøve og ha oppnådd nivå A2 på delprøven i skriftlig framstilling og nivå B1 på delprøvene i leseforståelse, lytteforståelse og muntlig kommunikasjon.

Kravet vil gjelde alle som søker jobb i barnehagen fremover, og det vil i hovedsak gjelde søkere uten barnehagelærerutdanning. I dag må søkere til stillinger som styrer eller pedagogisk leder allerede dokumentere at de har gode norskferdigheter.