Historisk arkiv

Pressemelding:

Lanserer kampanje mot negativ sosial kontroll

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

- Alle skal kunne leve frie og selvstendige liv. En ny kampanje skal hjelpe oss til å nå frem til de ungdommer som ønsker noen å prate med, men som ikke finner fram til den hjelpen de trenger, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

Samme dag som kunnskaps- og integreringsministeren legger ut på integreringsturne for å lytte og samle innspill om godt integreringsarbeid, slippes den første filmen i regjeringens kampanje mot negativ sosial kontroll og tvang.

SE DEN FØRSTE FILMEN HER.

- For mange unge jenter og gutter frarøves friheten vi andre tar for gitt.  De opplever press og tvang for å tilpasse seg krav fra familien og miljøet. Alle i Norge skal ha frihet til å bestemme over sitt eget liv, og ta sine egne valg. Vår oppgave er å støtte deres viktige frihetskamp, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

I løpet av våren slippes det ytterligere to filmer i kampanjen.

- Jeg håper disse filmene når dem som trenger å vite at det er mulig å få hjelp, og at vi vil hjelpe. Jeg håper også at de kan være med på å starte en nasjonal samtale om den tvang og negativ sosial kontroll som noen jenter og gutter utsettes for, sier Sanner. 

Viktig frihetskamp

Norske myndigheter har gjennom flere år arbeidet for å forebygge og bekjempe at barn og unge som bor i Norge utsettes for tvang, vold og frihetberøvelse. Stadig flere ungdommer tør å si ifra og tar kontakt med hjelpeapparatet. Men arbeidet er krevende, og mye gjenstår, ikke minst arbeidet opp mot foreldregenerasjonen.

 - I Norge er det stemmer fra minoritetsmiljøene som har ledet an i samtalen om tvang og negativ sosial kontroll. Dette er modige ungdommer som tar et oppgjør med tvangsekteskap, frihetsberøvelse eller press. De har min fulle støtte. Vi skal sørge for at jentene og guttene som kommer etter dem ikke trenger å gjøre det samme, sier Sanner.

 Det er integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) som har ansvaret for utformingen av kampanjen.

- All ungdom i Norge skal ha mulighet til å leve frie liv og ta sine egne valg. Vi vet at en del får urimelige strenge rammer og må leve et dobbeltliv. Filmen gir et eksempel på det. Vi vil vise utsatt ungdom at det er hjelp å få, at det finnes noen å snakke med og å få råd hos, sier IMDis direktør Libe Rieber-Mohn.  

Bakgrunn

 Regjeringen skal gjennomføre et integreringsløft. I arbeidet med dette  skal kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner i løpet av våren reise Norge rundt for å lytte og samle innspill om godt integreringsarbeid – og møte menneskene som gjør det mulig. Statsråden vil besøke skoler og barnehager, arbeidsplasser og mottak, men også fotballbaner og frivillige organisasjoner.

 Statsrådens prioritet er å bidra til at de som kommer til Norge, føler seg som en del av det norske samfunn, og raskt lærer seg norsk og kommer ut i enten jobb eller utdanning. Han vil også rette spesiell oppmerksomhet mot den viktige hverdagsintegreringen, og den nødvendige kampen mot negativ sosial kontroll.

 Blant de første besøkene er altså Furuset og Alnaskolen, hvor statsråden skal møte Fremtidens veiledere. Det er unge mennesker jobber for å motvirke rasisme, fordommer, kriminalitet og radikalisering gjennom inkludering og fellesskap, og forsøker å finne løsninger på reelle utfordringer innenfor det flerkulturelle ungdomsmiljøet. Alnaskolen skaper muligheter til deltakelse og engasjement, samt å redusere risikoen for utenforskap på ulike områder.