Historisk arkiv

Vil gjøre det enklere for frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner å bruke skolelokaler

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet og Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) har signert et brev til alle landets kommuner og fylkeskommuner hvor de oppfordres til å låne og leie ut lokaler til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner.

– Regjeringen vil legge til rette for frivillighet. I Jeløya-plattformen understreker vi at barn og unge skal ha mulighet til å skape sin egen frivillighet og til å organisere sin egen kultur, og jeg håper at denne oppfordringen til kommuner og fylkeskommuner vil bidra til det, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

Stortinget ba i juni regjeringen gå i dialog med KS og Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) med sikte på å sikre barne- og ungdomsorganisasjoner tilgang til skoler og andre offentlige bygninger lokalt. Høringen i Stortinget viste at barne- og ungdomsorganisasjoner møter ulike utfordring når de ønsker å bruke skolens lokaler, blant annet økonomi, tidspunkt og organisasjonenes formål.

– Jeg er glad for at vi i Norge har lang og god tradisjon for at skoleanlegg lånes og leies ut til ulike aktiviteter og organisasjoner. Dette gjelder både i skoletiden, på kveldstid og i helger og for mange typer frivillighet, om det er skolekorps, idrettsforeninger, teatergrupper, kor eller politiske ungdomsorganisasjoner. Dessverre er det ikke alltid enkelt å få tilgang til rom og lokaler lokalt. Vi oppfordrer til å gjøre enklere for barne- og ungdomsorganisasjonene å finne fram til hvilke lokaler som er tilgjengelig og å lage brukervennlige reservasjonsløsninger, sier Sanner.

LNU og regjeringen deler et engasjement for at barn- og unge skal ha gode vilkår for å starte opp og delta i frivillige organisasjoner av og for barn og ungdom.

– Frivilligheten skaper store verdier i kommuner over hele landet. Frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner er viktige møteplasser. De skaper arenaer der barn og ungdom kan oppleve mestring og både erfare og selv utøve demokrati. Vi er derfor glade for at vi har fått med oss regjeringen på dette samarbeidet, sier styreleder i LNU Rode Margrete Hegstad.

Etter god dialog mellom Kunnskapsdepartementet, LNU og KS sendes dette brevet til alle landets kommuner og fylkeskommuner.

Les brevet her