Historisk arkiv

Lovforslag fra regjeringen

Ingen elever skal bli hengende etter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Regjeringen foreslår nå å tydeliggjøre skolenes plikt til intensiv opplæring for barn som står i fare for å bli hengende etter. Det innføres også en ny plikt for skolene til å samarbeide med andre kommunale tjenester. – Med tydelige plikter for skolen bygger vi nå et sterkere lag rundt den enkelte elev, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

Regjeringen foreslår at skolene får plikt til raskt å gi intensiv opplæring til elever fra 1. til 4. trinn som er i fare for å bli hengende etter. Lovforslaget kan bli gjeldende fra høsten.

- Vi må være sikre på at alle elever lærer å lese, skrive og regne skikkelig. Vi ser at utfordringer som oppstår tidlig ofte får utvikle seg og forsterke seg over tid. Det må vi gjøre noe med. Skolene bruker i dag intensivopplæring og spesialundervisning veldig ulikt. Derfor innfører vi en plikt til tidlig innsats med tydeligere rammer slik at den enkelte elev får bedre opplæring, sier kunnskapsminister Jan Tore Sanner.

Intensivopplæringen vil være en del av den ordinære opplæringen som skolen har plikt til å gi alle elever. En ekstrainnsats skal hjelpe elevene opp til det forventede faglige nivået, slik at eleven ikke blir hengende etter over tid. Elever som ikke oppnår de forventede resultatene med den ekstra innsatsen, vil ha rett til spesialundervisning.

Plikt til å samarbeide

I lovforslaget får også skolene plikt til å samarbeide med relevante kommunale tjenester om vurdering og oppfølging av barn med vansker.

- I dag er det for stor variasjon mellom skolene i hvor ofte og godt de samarbeider med for eksempel helsetjenesten.  Andre kommunale tjenester har i dag plikt til å samarbeide med skolen, men skolens plikt er ikke like tydelig. Nå rydder vi opp i dette for å sikre at barnets behov blir satt først, sier Sanner.

Kan gjelde fra skolestart

Dersom Stortinget vedtar lovforslaget vil endringene tre i kraft til høsten.

- For at elevene skal lære mer når de er på skolen, må elevene også ha det bra. De endringene vi nå har foreslått vil kunne gi bedre arbeidsdeling mellom de kommunale tjenestene, og det skal gi lærerne større rom til å konsentrere seg om undervisningen, sier Sanner.