Historisk arkiv

Fritt skolevalg i hele landet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Regjeringen vil innføre fritt skolevalg i alle fylker. – Det er viktig å sikre at alle elever, uansett hvilket fylke de bor i, får større mulighet til å velge hvilken videregående skole de vil gå på, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

I dag er det opp til fylkene selv å bestemme om man ønsker fritt skolevalg eller ikke. Nå sender Kunnskapsdepartementet på høring to alternative forslag til fritt skolevalg:

Det første alternativet er at fylkene skal kunne velge mellom fritt skolevalg i hele fylket, eller dele inn fylket i flere inntaksregioner som gir reelt fritt skolevalg. Med reelt fritt skolevalg menes det at søkerne må kunne velge mellom minst to skoler med samme utdanningsprogram.

Det andre alternativet er at fritt skolevalg i hele fylket skal være normalordningen. Fylkene skal da bare kunne velge inntaksregioner, som likevel sikrer reelt fritt skolevalg, så lenge det er begrunnet i store avstander eller trafikale forhold.

Begge alternativene innebærer at fylkene ikke lenger kan praktisere inntak til videregående skole etter et nærskoleprinsipp. I dag praktiseres dette i Østfold, Buskerud, Telemark og Trøndelag. Gjennomføringen av regionreformen innebærer også at mange av de nye fylkene må ta stilling til spørsmålet om fritt skolevalg.

– Jeg mener at begge alternativene vil sikre elevenes rett til å velge skole, samtidig som vi ivaretar hensynet til en desentralisert skolestruktur. Med gjennomføringen av regionreformen vil flere fylker måtte ta stilling til inntakssystemet de har, avslutter Sanner.

Les mer om høringen på Udir sine hjemmesider.

Fakta

 • I dag er det opp til fylkene selv å bestemme om de ønsker fritt skolevalg eller ikke.
 • Alternativer til fritt skolevalg er inntaksområder eller nærskoleprinsipp.
 • Søkere med rett til videregående opplæring etter opplæringsloven § 3-1 har rett til å komme inn på ett av tre alternative utdanningsprogram på videregående trinn 1 (Vg1), og til to års videregående opplæring innenfor utdanningsprogrammet.
 • Karakterer skal som hovedregel være grunnlag for inntak til videregående opplæring. Elever kan også bli tatt inn uten poengberegning som følge av fortrinnsrett eller inntak etter individuell behandling.
 • Regjeringen innførte friere skolevalg på tvers av fylkesgrenser i 2016. Elever kan nå søke på tilbud i andre fylker, men den aktuelle fylkeskommunen har bare plikt til å gi et tilbud dersom de har ledig kapasitet.

Ordninger fylkene har i dag:

 Fritt skolevalg i hele fylket

 • Oslo                                                 
 • Oppland                                          
 • Vestfold                                          
 • Aust-Agder                                    
 • Rogaland                                        
 • Hordaland                                     
 • Sogn og Fjordane                       
 • Møre og Romsdal                       
 • Finnmark          

Fritt skolevalg innenfor fastsatte inntaksområder

 • Akershus (delt inn i 3 inntaksområder)
 • Hedmark (delt inn i 4 inntaksområder)
 • Vest-Agder (delt inn i 4 inntaksområder)
 • Nordland (delt inn i 3 inntaksområder)
 • Troms (delt inn i 3 inntaksområder)                     

Inntak etter nærskoleprinsippet:

 • Østfold
 • Buskerud
 • Telemark
 • Trøndelag